Aktualności

WOLONTARIAT - podsumowanie 2014

Informacja 2014.12.18

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poświęcają pracę, czas i własne umiejętności, bezinteresownie pomagając potrzebującym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu tradycyjnie zorganizował na zakończenie roku spotkanie, podsumowywujące mijający rok działalności wolontarystycznej w Ośrodku.

Uroczyste spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej Ratusza w Miasteczku Galicyjskim.

Czytaj więcej...

Kolejny projekt - "Sądecka Pomocna Dłoń III" – zakończony

2014.12.17
W dniu 17 grudnia 2014r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu odbyło się zakończenie projektu socjalnego "Sądecka Pomocna Dłoń III" skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych, mających problemy zdrowotne i w związku z tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Był to piąty projekt realizowany przez Specjalistów pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy z Doradcami zawodowymi Sądeckiego Urzędu Pracy. Przez okres 5 lat z tej formy wsparcia skorzystało już 179 osób.

Czytaj więcej...

Spotkanie o charakterze kulturalno-rozrywkowym dla dzieci i młodzieży z Osiedla Stare Miasto.

2014.09.24
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wraz z Zarządem Osiedla Stare Miasto oraz lokalnymi Partnerami w dniu 21.09.2014r. na hali sportowej przy ul. Na Rurach 16 przeprowadził spotkanie o charakterze kulturalno – rozrywkowym dla mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży z Osiedla Stare Miasto. Spotkanie miało się odbyć na obiektach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ale w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi spotkanie przeniesiono na halę sportową.

Czytaj więcej...

Spotkanie o charakterze kulturalno-rozrywkowym dla dzieci i młodzieży z Osiedla Stare Miasto.

2014.09.19
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Zarząd Osiedla Stare Miasto w ramach programu aktywności lokalnej projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" serdecznie zapraszają dzieci i młodzież wraz z rodzicami i dziadkami z Osiedla Stare Miasto na SPOTKANIE O CHARAKTERZE KULTURALNO-ROZRYWKOWYM współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które odbędzie się dnia 21.09.2014r. o godz. 14.00 na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Wstęp wolny!

Czytaj więcej...

Projekt "Pierwszy dzwonek"

2014.09.10
Od dnia 15.09.2014r. do dnia 31.10.2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13 rozpoczyna przyjmowanie dokumentacji (oryginałów faktur, rachunków, faktur rachunków PROFORMA) celem wypłaty wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek"

Czytaj więcej...

Stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015

2014.08.22
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sącz informuje, że od 01.09.2014 r. do 15.09.2014 r. (do 15.10.2014 r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych) przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015.

Czytaj więcej...

"Reintegracja w partnerstwie z przedsiębiorcą"

2014.08.18
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu od 01.08.2014 r. do 31.10. 2015 r. współrealizuje projekt konkursowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. "Reintegracja w partnerstwie z przedsiębiorcą ".

Czytaj więcej...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieci Centrów Wolontariatu

2014.08.06
W dniu 23.06.2014 r. Centrum Wolontariatu działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zostało przyjęte do Sieci Centrów Wolontariatu w Polce.

Czytaj więcej...

KARTY PARKINGOWE - zmiana zasad przyznawania i prawa do korzystania od 1 lipca 2014 r.

2014.08.01
W związku w wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., z 2013 r., poz. 1446) ulegają zmianie m. in. przepisy dotyczące zasad przyznawania i prawa do korzystania z kart parkingowych zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U., z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U., z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Fundusz alimentacyjny na okres świadczeniowy 2014/2015.

2014.07.21

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sącz informuje, że od dnia 01.08.2014 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015.

Czytaj więcej...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wyrózniony w konkursie "Przeciw Przemocy"

2014.07.18

W rozstrzygniętym V Małopolskim Konkursie "Przeciw przemocy" na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Gmina i Miasto Nowy Sącz otrzymało wyróżnienie.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie ze Spotkania o charakterze sportowo-rekreacyjnym

2014.06.27

W dniu 22.06.2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wraz z Zarządem Osiedla Stare Miasto, Partnerami i Współorganizatorami przeprowadził dla dzieci i młodzieży z osiedla Stare Miasto Spotkanie o charakterze sportowo-rekreacyjnym, które odbyło się na terenie boiska sportowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Nowym Sączu. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie miało na celu promocję aktywnego wypoczynku a także integrację dzieci i młodzieży w lokalnym środowisku.

Czytaj więcej...

"Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza"

2014.06.27

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór do projektu pn. "Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Czytaj więcej...

Spotkanie o charakterze sportowo - rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży z Osiedla Stare Miasto

2014.06.16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Zarząd Osiedla Stare Miasto w ramach programu aktywności lokalnej projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" serdecznie zapraszają dzieci i młodzież wraz z rodzicami i dziadkami z Osiedla Stare Miasto na SPOTKANIE O CHARAKTERZE SPORTOWO - REKREACYJNYM współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, która odbędzie się dnia 22.06.2014r. o godz. 14.00 na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Wstęp wolny!

Czytaj więcej...

"Muzyczna Starówka"

2014.06.16

Miasto Nowy Sącz / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - Lider "Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości" oraz Lokalni Partnerzy SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ Mieszkańców Miasta Nowego Sącza NA KONCERTY MUZYCZNE GRUP WOKALNYCH, SOLISTÓW INSTRUMENTALISTÓW.

Koncerty odbędą się w dniach od 16.06.2014r. do 21.06.2014r.

Dobrej muzyki można posłuchać codziennie:

  • na Płycie Sądeckiego Rynku w godz. od 9.00 do 10.30,
  • na Deptaku ul. Jagiellońska w godz. od 11.30 do 12.30,
  • na Sądeckich Plantach w godz. od 14.30 do 15.30,
  • na Placu pod Ruinami Zamku w godz. od 16.30 do 17.30.

Wstęp wolny!

KARTA DUŻEJ RODZINY

Informacja 2014.06.16

W dniu 16 czerwca 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

W praktyce chodzi o zniżki za wstęp w opłatach do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych.

Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne.

Karta ma być przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej i będzie wydawana bezpłatnie. Ma to być dokumentem identyfikujący członka rodziny wielodzietnej.

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Czytaj więcej...

X Jubileuszowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Informacja 2014.06.10
W dniu 31 maja 2014 r. w Miasteczku Galicyjskim odbył się dziesiąty - jubileuszowy - festyn dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzinnych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich wychowanków.

Czytaj więcej...

"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"

Informacja 2014.04.02
Miasto Nowy Sącz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu realizuje od 01.12.2013r. do 31.03.2015r. Projekt "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

"Nowy Sącz - Moje Miasto" - konkurs plastyczny

Informacja 2014.02.25

Miasto Nowy Sącz /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jako Lider wspólnie z Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu oraz Partnerami Lokalnymi SERDECZNIE ZAPRASZA dzieci i młodzież z terenu Miasta Nowego Sącza do uczestnictwa w Konkursie plastycznym pn. "Nowy Sącz - Moje Miasto" organizowanego w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości"

Prace należy nadesłać lub przynieść - do 30.05.2014 r. na adres: Pałac Młodzieży, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem Konkurs plastyczny pt. "Nowy Sącz – Moje Miasto" - organizowany w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej "Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości" oraz danymi autora pracy

UWAGA – dla uczestników konkursu będą organizowane warsztaty – konsultacje z nauczycielami, plastykami Pałacu Młodzieży w dniach: 8 oraz 22 maja 2014 roku w salach Pałacu Młodzieży w godzinach: 13.00 – 15.30.

Dla zwycięzców przewidziano ATRAKCYJNE NAGRODY

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel: 692 307 014 lub 602 623 725

Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.mops-prs.pl

Program Rewitalizacji Społecznej jest realizowany w ramach projektu systemowego "Rewitalizacja Społeczna", Działania 1.2 – Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin konkursu

"Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż" - rekrutacja

Informacja 2014.02.25
Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu realizuje w latach 2013-2014 Projekt "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

"Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości" - rekrutacja

Informacja 2014.01.30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jako Lider informuje w dniach 03.02.2014 r. – 28.02.2014 r. przeprowadzi rekrutację uczestników do Programu Rewitalizacji Społecznej pod nazwą: "Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości" realizowanego przez Miasto Nowy Sącz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jako Lidera w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem" w Nowym Sączu w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej...

"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"

Informacja 2014.01.21
Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu realizujew latach 2013-2014 Projekt "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej...

Piąty projekt aktywizacji społecznej klientów MOPS i SUP - "Sądecka Pomocna dłoń III"

Informacja 2014.01.21
Specjaliści pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu opracowali piąty Projekt socjalny -"Sądecka Pomocna Dłoń III" – dla osób długotrwale bezrobotnych, mających problemy zdrowotne i w związku z tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach Projektu realizowanego wspólnie z Sądeckim Urzędem Pracy zostały zaplanowane działania reintegracji społecznej w 4 grupach wsparcia.

Czytaj więcej...

Program Rewitalizacji Społecznej pn. "Integruj-MY-się! Sądecki start w nowe możliwości"

Informacja 2014.01.20

Miasto Nowy Sącz /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jako Lider realizuje w okresie od 01.12.2013r. do 30.11.2014r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem" w Nowym Sączu Program Rewitalizacji Społecznej pn. "Integruj-MY-się! Sądecki start w nowe możliwości"

Program Rewitalizacji Społecznej "Integruj-MY-się! Sądecki start w nowe możliwości" jest projektem konkursowym realizowanym w ramach projektu systemowego "Rewitalizacja Społeczna", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 – Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w ramach "Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Starego Miasta na lata 2008-2013"

Czytaj więcej...

Dzień Wolontariusza 2013

Informacja 2014.01.17
"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi." - te słowa bł. Jana Pawła II przyświecały zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu obchodom Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Czytaj więcej...

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007