Dotacje na otwarcie działaności gospodarczej dla osób poszkodowanych w powodziach

Informacja 2010.12.22
Informacje nt. projektu realizowanego przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw o Technik Informacyjnych InBIT. Projekt skierowany jest do osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w 2010 roku. Osoby te w ramach projektu mogą dotrzymać dotacje w wysokości do 40 tys. zł na uruchomienie działaności gospodarczej.

Ulotka.

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

Informacja 2010.12.13
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Nowym Sączu dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne w sprawie powodzi lub osuwisk - zmiana lokalu!

Informacja 2010.10.08
Zarząd Województwa Małopolskiego mając na uwadze wyjątkowo trudną sytuację w regionie wywołaną powodzią, podjął decyzję o przekazaniu dodatkowej puli środków na ogłoszenie konkursu o dofinansowanie projektów ze środków EFS ( konkurs w ramach Działania 6.2 PO KL), dedykowanego wyłącznie osobom dotkniętym skutkami powodzi lub osuwisk, które są zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Projekt Socjalny "Jesienna Szkoła dla rodziców zastępczych"

Informacja 2010.09.23
W dniach 4-5 września Dział Pomocy Instytucjonalnej i Opieki Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach projektu socjalnego, zorganizował "Jesienną szkołę dla rodziców zastępczych".

Czytaj więcej...

Rezultaty osiągnięte w ramach Projektu socjalnego MOPS i SUP "Pomocna dłoń"

Informacja 2010.08.19
Z inicjatywy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Józefa Markiewicza oraz Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy Stanisławy Skwarło, Koordynatorzy MOPS ds. współpracy z SUP Grażyna Sikorska, Zbigniew Sobelga i Danuta Mordarska-Wolak opracowali i zrealizowali w okresie od lipca 2009 roku do czerwca 2010 roku projekt socjalny "Pomocna dłoń".

Czytaj więcej...

Informacja o przeniesieniu wystawy

Informacja 2010.08.13
Wystawa poświęcona integracji Małych Ojczyzn przez historię pod hasłem "Wólki vel Wulki" na osiedlu Wólki została przeniesiona z MPEC Nowy Sącz do Filii Sądeckiej Biblioteki Publicznej przy ul. Barbackiego.

Czytaj więcej...

A jednak cuda się zdarzają

Informacja 2010.08.13
Takim cudem niewątpliwie był zorganizowany na terenie Osiedla Wólki w Nowym Sączu Konkurs Wiedzy o Małej Ojczyźnie - Osiedlu Wólki w którym wzięli liczny udział najmłodsi mieszkańcy Osiedla. Wydarzenie to było niewątpliwie dużym przeżyciem dla wszystkich przybyłych oraz przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Czytaj więcej...

Piszą o Nas!

Informacja 2010.06.25
Zakończenie szkolenia "Kurs kroju i szycia" realizowanego w ramach projektu "Nowosądeckie Romki Zdobywają zawód".

Zobacz...

Osiedle Wólki Aktywną Społecznością Lokalną

Informacja 2010.06.23
Nasze drzewko symbol aktywnych społeczności "zasadzone" na Osiedlu Wólki już owocuje - i to jak! Mieszkańcy Wólek, Zarząd Osiedla Wólki, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Beskid" oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wspólnie zorganizowały uroczyste otwarcie wystawy poświęconej integracji małych ojczyzn przez historię pod hasłem "Wólki vel Wulki".

Czytaj więcej...

Ankiety wśród mieszkańców Osiedla Millenium!

Informacja 2010.06.07
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wraz z Zarządem Osiedla Millenium informuje, że w dniach: od 07 czerwca 2010r. do 11 czerwca 2010r. Pracownicy Socjalni z tut. Ośrodka wraz z Wolontariuszami będą przeprowadzać ankiety wśród mieszkańców Osiedla Millenium

Czytaj więcej...

Centrum Aktywności Lokalnej na Osiedlu Millenium

Informacja 2010.06.02
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu i Zarząd Osiedla Millenium zorganizował spotkanie ze środowiskiem lokalnym działającymi na terenie Osiedla Millenium na temat "Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej". Spotkanie odbyło się w dniu 29 kwietnia 2010 r. tj. czwartek o godz. 11 w Osiedlowym Klubie "Piast" przy ul. Nawojowska 3.

Czytaj więcej...

Budowanie Centrum Aktywności Lokalnej na Osiedlu Millenium

Informacja 2010.06.01
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach pracy metodą Centrum Aktywności Lokalnej nawiązał współpracę z Zarządem Osiedla Millenium. Dnia 17.03.2010r. w siedzibie Zarządu Osiedla Millenium przy ul. Konopnickiej 3 odbyło się spotkanie partnerskie przedstawicieli MOPS z Zarządem Osiedla.

Czytaj więcej...

Punkt Informacji Obywatelskiej

Informacja 2010.05.31
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Informacji Obywatelskiej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...

Aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników III Grupy wsparcia w ramach Projektu MOPS i SUP "Pomocna dłoń"

Informacja 2010.04.09
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów osobom, które ukończyły zajęcia III Grupy wsparcia w ramach Projektu socjalnego "Pomocna Dłoń".

Czytaj więcej...

Podsumowanie rocznej pracy 3 grup wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Informacja 2010.02.05
Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w grudniu 2008r. zainicjowano powstanie grupy wsparcia dla rodzin wieloproblemowych, głównie bezrobotnych matek wychowujących małoletnie dzieci.

Czytaj więcej...

Inauguracja zajęć III Grupy wsparcia w ramach Projektu socjalnego "Pomocna dłoń"

Informacja 2010.01.14
W dniu 06.01.2010 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu Kierujący Projektem socjalnym "Pomocna dłoń" Grażyna Sikorska oraz Zbigniew Sobelga zainaugurowali zajęcia III Grupy wsparcia w ramach tego projektu.

Czytaj więcej...

Sądeckie Romki zdobywają zawód.

Informacja 2010.01.06
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w okresie od 01.01.2010r do 31.08.2010r będzie realizował projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 - Projekty na rzecz społeczności romskiej, współfinansowany ze środków UNii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Wigilia 2009 dla uczestników grupy wsparcia w ramach projektu MOPS i SUP "Pomocna dłoń"

Informacja 2010.01.04
W dniu 23.12.2009 r. uczestnicy grupy wsparcia wzięli udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez koordynatorów projektu socjalnego "Pomocna dłoń".

Czytaj więcej...

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007