Aktualności 2013

"Sądecka Pomocna Dłoń II" – zakończenie projektu

Informacja 2013.12.23
W dniu 20 grudnia 2013r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu odbyło się uroczyste zakończenie projektu socjalnego "Sądecka Pomocna Dłoń II" skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych, mających problemy zdrowotne i w związku z tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany przez Specjalistów pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy z Doradcą zawodowym Sądeckiego Urzędu Pracy od 2009 roku. Przez okres 4 lat z tej formy wsparcia skorzystały już 144 osoby.

Czytaj więcej...

Informacja.

Informacja 2013.11.27

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w grudniu 2013 r. z powodu okresu świątecznego, zmianie ulegają terminy wypłat przyznanych zasiłków okresowych.
Zasiłki płatne uprzednio w terminach od 23 do 25 danego miesiąca w Urzędach Pocztowych, kasie MOPS oraz na konta bankowe, w grudniu 2013 r. zostaną wypłacone w dniach: od 18 do 20 grudnia.

W dniu 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego.

Informacja 2013.11.21

Z tej okazji wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.
Przyjmijcie życzenia podtrzymywania niezachwianej pewności, iż przyjacielska i wyciągnięta dłoń w stronę potrzebujących, niepełnosprawnych i cierpiących osób jest zawsze świadectwem mądrości i miłości.
Niech nie braknie Państwu siły i motywacji do pełnienia wśród mieszkańców Miasta Nowego Sącza tej niezwykle szlachetnej służby.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
/-/ Józef Markiewicz

"Sądeczanin bez granic..." podsumowanie

Informacja 2013.11.20
Dzięki dofinansowaniu z Programu Leonardo da Vinci, 45 osób bezrobotnych z terenu Miasta Nowego Sącza odbyło 9-tygodniowe staże u wybranych pracodawców z Bad Freienwalde w Brandenburgii (Niemcy) w ramach projektu Miasta Nowego Sącza - Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu pn. "Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych"

Pobierz

Zmiana lokalizacji Urzędu Pocztowego

Informacja 2013.11.06
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w związku ze zmianą lokalizacji Urzędu Pocztowego Nowy Sącz 4 informuje, że świadczenia z pomocy społecznej wypłacane dotąd w Urzędzie Pocztowym przy ulicy Lwowskiej 68 będą od listopada 2013 r. wypłacane w kasie Urzędu Pocztowego nr 1 przy ulicy Dunajewskiego 10.
Terminy wypłat świadczeń pozostają bez zmian.

Ogłoszenie o wyniku naboru

Informacja 2013.10.31
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, iż dokonano wyboru w ramach otwartego naboru – partnera spoza sektora finansów publicznych w celu stworzenia partnerstwa do realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej, w ramach konkursu zamkniętego CRZL/1.17/2/P/2013 ogłoszonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach projektu systemowego "Rewitalizacja Społeczna", w ramach Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.2 – Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013 – 2014.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Informacja 2013.10.09
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu działając na podstawie Zarządzenia Nr 328/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 08 października 2013 r., ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu stworzenia partnerstwa realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej w ramach konkursu zamkniętego CRZL/1.17/2/P/2013 ogłoszonego przez Centrum Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach projektu systemowego "Rewitalizacja Społeczna", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 1 – Zatrudnienie i integracja, Działania 1.2 – Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej, dla mieszkańców Miasta Nowy Sącz, w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r.

Pobierz dokumenty

Spotkanie kulturalno – rozrywkowe dla dzieci i młodzieży z Osiedla Zabełcze

Informacja 2013.10.09
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wraz z Zarządem Osiedla Zabełcze oraz lokalnymi Partnerami w dniu 29.09.2013r. na boisku sportowym Szkoły Podstawowej nr 6 przeprowadził Spotkanie kulturalno – rozrywkowe dla mieszkańców a w szczególności dzieci i młodzieży z Osidla Zabełcze.

Czytaj więcej...

Spotkanie kulturalno – rozrywkowe dla dzieci i młodzieży z Osiedla Zabełcze

Informacja 2013.09.26
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Zarząd Osiedla Zabełcze w ramach programu aktywności lokalnej projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” Serdecznie Zapraszają mieszkańców a w szczególności dzieci i młodzież z Osiedla Zabełcze na SPOTKANIE KULTURALNO – ROZRYWKOWE, które odbędzie się dnia 29.09.2013r. tj. niedziela o godz. 14.00 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109. Wstęp wolny!

Czytaj więcej...

NOWE UMIEJĘTNOŚCI – KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI

Informacja 2013.08.22
Już 19 sierpnia ruszył kolejny nabór do realizowanego w nowej odsłonie projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!". Przedsięwzięcie zrodziło się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych. Projekt realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem" w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...

Dwadzieścia szans

Informacja 2013.08.06
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu od 01.08.2013r. do 30.11.2014r. współrealizuje projekt konkursowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. „Dwadzieścia Szans”.

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Informacja 2013.07.11
Rekrutacja do projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" - zapraszamy osoby, które objęte są pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...

IX Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem "Nasz wspólny dom"

Informacja 2013.06.28

W dniu 22 czerwca 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin, Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem" w Nowym Sączu, przy pomocy Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowym Sączu przy wsparciu sponsorów zorganizował już po raz dziewiąty festyn dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz ich wychowanków z terenu Miasta Nowego Sącza.

Czytaj więcej...

FESTYN: „LATO ZACZYNA SIĘ NA WÓLKACH”

Informacja 2013.06.21

Partnerzy lokalni: Zarząd Osiedla Wólki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID”, Zespół Świetlic Środowiskowych organizują w dniu 22.06.2013r. Festyn Rodzinny pod hasłem: „Lato zaczyna się na Wólkach”.

Głównym celem tego wydarzenia jest wzrost poziomu integracji mieszkańców osiedla, ich zaangażowanie w sprawy lokalne, pobudzenia do refleksji nad własnym otoczeniem.

Wydarzenie to ma charakter lokalny, a nasze przedsięwzięcie bazuje na potencjale zarówno miejsca którego dotyczy, jak i na korzystaniu z miejscowych zasobów prowadząc tym samym do dbałości o tożsamość lokalną.

Wydarzenie to zostało zaplanowane w oparciu o partnerstwo i współpracę – ludzi, instytucji i lokalnego biznesu.

Zobacz plakat!

"Mój sposób na biznes" – kolejna edycja konkursu dla przedsiębiorców.

Informacja 2013.06.20
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na terenie miasta Nowego Sącza przez minimum sześć miesięcy, ten konkurs jest dla Ciebie. Opowiedz o swoim pomyśle na własną firmę i wygraj jedną z nagród. Udział w konkursie gwarantuje także promocję Twojego biznesu.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie ze Spotkania sportowo-rekreacyjnego

Informacja 2013.06.20
W dniu 08.06.2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wraz z Zarządem Osiedla Gołąbkowice, Partnerami i Współorganizatorami przeprowadził dla dzieci i młodzieży z osiedla Gołąbkowice Spotkanie sportowo-rekreacyjne, które odbyło się na terenie boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Spotkanie sportowo-rekreacyjne w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2013.06.05
Realizując projekt systemowy "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jako Lider, w roku 2013 obejmuje działaniami teren osiedla Gołąbkowice.

Czytaj więcej...

Stypendia szkolne

Informacja 2013.02.20
Z dniem 1 stycznia 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przejął od szkół z terenu Miasta Nowego Sącza zadania związane z przyznawaniem na podstawie ustawy o systemie oświaty stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych. W związku z powyższym w sprawach dotyczących wymienionych świadczeń należy zgłaszać się do MOPS w Nowym Sączu ul. Żywiecka 13, I p., pok. 106

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert

Informacja 2013.02.20
W dniu 14 lutego 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zdań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej (Uchwała nr 181/13 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Czytaj więcej...

"Sądecka Pomocna dłoń II" - 4 Projekt aktywizacji społecznej klientów MOPS i SUP

Informacja 2013.01.30
Ze względu na coraz większą ilość osób długotrwale bezrobotnych, mających problemy zdrowotne i w związku z tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, Specjaliści pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu opracowali kolejny Projekt socjalny -"Sądecka Pomocna Dłoń II". W ramach Projektu realizowanego wspólnie z Sądeckim Urzędem Pracy zostały zaplanowane działania reintegracji społecznej w 4 grupach wsparcia.

Czytaj więcej...

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007