Aktualności

Zakończenie projektu "Sądecka Pomocna Dłoń"

Informacja 2012.12.21
W dniu 6 grudnia 2012r. w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu odbyło się uroczyste zakończenie projektu socjalnego "Sądecka Pomocna Dłoń" skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych, które z różnych względów a także powodu problemów zdrowotnych nie mogą odnaleźć się na rynku pracy. Ten pionierski projekt, finansowany ze środków Urzędu Miasta jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Sądeckim Urzędem Pracy od 2009 roku i łącznie skorzystało z niego już 104 osoby.

Czytaj więcej...

Podsumowanie realizacji projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" w części Lidera

Informacja 2012.12.20
W dniu 18.12.2012r. w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" w części Lidera - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...

"Sądeczanin bez granic" - staże dla osób bezrobotnych.

Informacja 2012.12.12
Sądecki Urząd Pracy prowadzi nabór do projektu pn. "Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych" w ramach programu Leonardo da Vinci PLM. Celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego, nabycie nowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez 45 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy poprzez odbycie stażu zagranicznego. Staż przyczyni się do zwiększenia szans osób bezrobotnych na znalezienie zatrudnienia, a tym samym do ograniczenia bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Szczegóły znajdują się tutaj.

ZARZĄDZENIE NR 49/2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU

Informacja 2012.11.26
Z DNIA 26.11.2012 R.
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów w celu stworzenia partnerstwa do realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

Impreza kulturalno-rozrywkowa dla dzieci i młodzieży z Osiedla Helena

Informacja 2012.10.04
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Zarząd Osiedla Helena w ramach programu aktywności lokalnej projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z Osiedla Helena na IMPREZĘ kulturalno-rozrywkową współfinansowaną przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, która odbędzie się dnia 06.10.2012r. o godz. 10.00 na boisku sportowym przy Klubie Sportowym HELENA. Wstęp wolny!

Zobacz plakat informacyjny!

KOMUNIKAT

Informacja 2012.09.14
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sącz informuje, że od dnia 01.08.2012 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są w pok. Nr 3 (pater) w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.00 do 15.00.

Czytaj więcej...

Masz pomysł na zmiany w Nowym Sączu, swoim środowisku, ale nie wiesz jak się do tego zabrać?

Informacja 2012.09.13

Zapisz się do niepowtarzalnego projektu - Sądeckiej Akademii Liderów Społecznych i… zostań LIDEREM!!!

19 września 2012r. rozpocznie się kolejny nabór adresowany do młodych ludzi do atrakcyjnego i niepowtarzalnego programu w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” pod ciekawą nazwą - Sądecka Akademia Liderów Społecznych. Nowa oferta skierowana jest głównie do młodzieży aktywnej w swoim środowisku lokalnym i rówieśniczym, chcącej nabyć umiejętności liderskie.

Czytaj więcej...

IMPREZA SPORTOWO-REKREACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z OSIEDLA HELENA

Informacja 2012.08.22
Dnia 18 sierpnia 2012r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu i Zarząd Osiedla Helena wraz z partnerami zrealizował IMPREZĘ SPORTOWO-REKREACYJNĄ dla DZIECI I MŁODZIEŻY z OSIEDLA HELENA w ramach programu aktywności lokalnej projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Czytaj więcej...

"Razem mieszkamy, razem bawimy się w imieniny patrona osiedla"

Informacja 2012.08.21
Mieszkańcy osiedla Kochanowskiego obchodzili wspólnie imieniny swojego patrona Jana podczas festynu integracyjnego w dniu 23.06.2012r. pod hasłem „Razem mieszkamy, razem bawimy się w imieniny patrona osiedla” zorganizowanego w partnerstwie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – zespół OSL, Zarząd Osiedla Kochanowskiego, Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową - Zespół Administracji Budynków nr 2, Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Środowiskową Świetlicę Osiedlową oraz aktywnych mieszkańców osiedla.

Czytaj więcej...

Impreza sportowo-rekreacyjna dla dzieci i młodzieży z Osiedla Helena

Informacja 2012.08.16
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Zarząd Osiedla Helena w ramach programu aktywności lokalnej projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z Osiedla Helena na IMPREZĘ SPORTOWO-REKREACYJNĄ współfinansowaną przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, która odbędzie się dnia 18.08.2012r. o godz. 10.00 na boisku sportowym przy Klubie Sportowym HELENA. Wstęp wolny!

Zobacz plakat informacyjny!

Ogłoszenie

Informacja 2012.08.16
Od 1 września 2012 roku przyjmowane są wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy tj. 2012/2013. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Wnioski do pobrania w punkcie informacji na parterze.

Impreza integracyjna dla uczestników "Grupy Wsparcia Razem Łatwiej" z okazji Dnia Dziecka

Informacja 2012.07.31
Dnia 04.06.2012r. dla uczestników zajęć Grup Wsparcia została zorganizowana impreza integracyjna z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbyła się na terenie Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Kołłątaja 13 w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...

"GRUPA WSPARCIA RAZEM ŁATWIEJ"

Informacja 2012.07.30
Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych w Łukowicy w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu realizuje zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza pt."Grupa Wsparcia Razem Łatwiej" od lutego 2012 do grudnia 2012r.

Czytaj więcej...

VIII Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem "Rodzinne świętowanie"

Informacja 2012.06.19
W dniu 9 czerwca 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin przy pomocy Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta oraz wsparciu sponsorów zorganizował po raz ósmy festyn dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz ich wychowanków z terenu Miasta Nowego Sącza.

Czytaj więcej...

Dzień dziecka na terenie osiedla Zabełcze

Informacja 2012.06.18
Dnia 31 maja 2012 na terenie Osiedla Zabełcze odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Imprezę zorganizował Zarząd Osiedla Zabełcze na czele z przewodniczącą Elżbietą Chowaniec, a także Świetlica Środowiskowa. Na plac zabaw przybyło około 100 dzieci, które brały udział w licznych konkursach i konkurencjach.

Czytaj więcej...

Impreza integracyjna "NASZ DOM - MILLENIUM!"

Informacja 2012.06.15
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Zarząd Osiedla Millenium w ramach programu aktywności lokalnej projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" serdecznie zapraszają mieszkańców Osiedla Millenium na IMPREZĘ INTEGRACYJNĄ współfinansowaną przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod hasłem „NASZ DOM - MILLENIUM!”, która odbędzie się dnia 17.06.2012r. o godz. 14.00 na boisku sportowym, znajdującym się na terenie Gimnazjum Nr 3 w Nowym Sączu. Wstęp wolny!

Zobacz plakat!

Rozpoczyna działalność Klub Seniora "Radosne Wólki"

Informacja 2012.05.11
Klub Seniora „Radosne Wólki” rozpoczynający działalność z inicjatywy mieszkańców osiedla Wólki przy wsparciu Zarządu Osiedla, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Spółdzielni Mieszkaniowej Beskid serdecznie zaprasza osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniach Klubu

Czytaj więcej...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu realizatorem prac społecznie użytecznych dla 16 Uczestników zadania publicznego "CIS STOPIL 2011"

Informacja 2012.05.09
Zadanie Publiczne - projekt konkursowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej "CIS STOPIL 2011" w ramach zadania "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" w partnerstwie Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL, Sądeckiego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...

Aktywizacja społeczna klientów MOPS i SUP - uczestników Projektu "Pomocna dłoń II"

Informacja 2012.04.04
Specjaliści pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu opracowali kolejny Projekt socjalny "Sądecka Pomocna Dłoń " dla osób długotrwale bezrobotnych, mających problemy zdrowotne. W ramach Projektu realizowanego wspólnie z Sądeckim Urzędem Pracy zostały zaplanowane działania reintegracji społecznej w 4 grupach wsparcia

Czytaj więcej...

Radosne Wólki

Informacja 2012.03.23
"Radosne Wólki"- to proponowana nazwa Klubu Seniora na osiedlu Wólki przez grupę inicjatywną mieszkańców. Na spotkanie zawiązujące powstanie klubu seniora w dniu 21.03.2012r. zaprosił mieszkańców do swojego lokalu mieszczącego się na terenie osiedla pan Zdzisław Łojan - prezes Ośrodka Szkolenia i Rozwoju Biznesu LEX. Przedstawił swoją koncepcję funkcjonowania klubu seniora za pomocą sporządzonego przez siebie „dekalogu”.

Czytaj więcej...

Spotkanie partnerskie społeczności lokalnej osiedla Kochanowskiego

Informacja 2012.03.23
Z inicjatywy przewodniczącego Zarządu Osiedla Kochanowskiego Pana Andrzeja Leśniaka i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - Zespołu Organizowania Społeczności Lokalnej /OSL/ odbyło się w dniu 21.03.2012r. spotkanie partnerów lokalnych osiedla Kochanowskiego na terenie Osiedlowego Domu Kultury przy ul.Kołłątaja 13.

Czytaj więcej...

Seminarium z przedstawicielami OPS

Informacja 2012.03.22
W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w dniu 16.03.2012r. odbyło się Seminarium z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej oraz samorządów lokalnych pn.„W stronę aktywnej pomocy społecznej. Organizowanie społeczności lokalnej – perspektywy wdrażania instytucjonalnego i społecznościowego”.

Czytaj więcej...

Klub seniora na osiedlu Wólki

Informacja 2012.03.22
W dniu 14.03.2012r. w budynku Sądeckiej Biblioteki Publicznej Filia os. Wólki z inicjatywy Zarządu Osiedla Wólki, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej "BESKID" odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla zainteresowanymi utworzeniem na terenie osiedla Wólki Klubu Seniora.

Czytaj więcej...

Spotkanie z mieszkańcami osiedla Wólki

Informacja 2012.03.16
Organizujemy społeczność lokalną na Osiedlu Wólki już od 2009 r. Mamy wiele wspólnych osiągnięć na rzecz rozwiązywania problemów społecznych środowiska lokalnego i indywidualnych mieszkańców osiedla. Stworzyliśmy Mapę Zasobów i Potrzeb Osiedla Wólki, w której zostały zdefiniowane główne potrzeby i problemy mieszkańców.

Czytaj więcej...

Spotkanie partnerskie na osiedlu Wólki

Informacja 2012.03.16
Kontynuując podjęte w 2009 roku działania w środę 29.02.2012r. o godz. 17.00 na Osiedlu Wólki odbyło się spotkanie Zarządu Osiedla, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pracowników Zespołu ds. Organizowania Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...

Organizowanie społeczeności lokalnej

Informacja 2012.03.16
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu został wyróżniony i jako jeden z 52 ośrodków w kraju, uczestniczy w projekcie pod nazwą "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". Projekt realizowany jest przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie oraz Instytut Spraw Publicznych z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej...

Aktywizacja społeczna klientów MOPS i SUP - uczestników Projektu "Pomocna dłoń II"

Informacja 2012.01.09
Ze względu na coraz większą ilość osób długotrwale bezrobotnych, mających problemy zdrowotne, specjaliści pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu opracowali i wspólnie z doradcą zawodowym Sądeckiego Urzędu Pracy zrealizowali kolejny Projekt socjalny "Pomocna Dłoń II".

Czytaj więcej...

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007