Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt systemowy "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" - relacja

Informacja 2008.12.17
Dnia 11 grudnia 2008 roku w Restauracji Hotelu Orbis Beskid w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 1, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem odbyła się konferencja podsumowująca w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Czytaj więcej...

Spotkanie podsumowujące projekt systemowy "Na prostą start" - relacja

Informacja 2008.12.12
W dniu 9 grudnia 2008r. w restauracji hotelu "Orbis Beskid" odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy "Na prostą start", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowująca projekt systemowy "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2008.12.05
W ramach jednego z zadań projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!", w dniu 11 grudnia 2008 roku w Restauracji Hotelu Orbis Beskid w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 1 odbędzie się konferencja podsumowująca w godz. 10-14.

Czytaj więcej...

Spotkanie podsumowujące projekt systemowy "Na prostą start"

Informacja 2008.12.05
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, że w dniu 9 grudnia 2008r., w godzinach 10-14 w Restauracji Hotelu "Orbis Beskid" odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt "Na prostą start".

Czytaj więcej...

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - nowy adres od 3 listopada.

Informacja 2008.10.01
Z dniem 3.11.2008 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zostaje przeniesiony z ulicy Kraszewskiego 44, na ulicę Żywiecką 13, do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

"Więcej pracy - więcej możliwości samorealizacji" - relacja

Informacja 2008.09.29
W dniu 25 września 2008 w Sali Reprezentacyjnej Urzędu Miasta Nowego Sącza odbyła się Konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza, pt. "Więcej pracy - więcej możliwości samorealizacji" organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Sądecki Urząd Pracy.

Czytaj więcej...

"Więcej pracy - więcej możliwości samorealizacji"

Informacja 2008.09.17
W dniu 25 września 2008 o godz. 10.00 w Sali Reprezentacyjnej Urzędu Miasta Nowego Sącza odbędzie się Konferencja pt. "Więcej pracy - więcej możliwości samorealizacji" organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Sądecki Urząd Pracy.

Czytaj więcej...

Informacja na temat konferencji

Informacja 2008.09.04
W dniu 3 września 2008 zorganizowana została konferencja szkoleniowa "Model Pracy Zintegrowanej jako podstawa skutecznej pomocy dziecku i rodzinie", finansowana przez Urząd Miasta Nowego Sącza i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Czytaj więcej...

Informacja na temat projektów MPIPS realizowanych przez MOPS

Informacja 2008.08.27
W dniu 20 czerwca 2008r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu otrzymał dotację celową na realizację dwóch projektów.

Czytaj więcej...

Od 1 października rusza Fundusz alimentacyjny w MOPS

Informacja 2008.08.08
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zwana Funduszem Alimentacyjnym) wchodzi w życie z dniem 1 października 2008. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są wraz z kompletem dokumentów od sierpnia 2008 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w pokoju nr 211 I piętro.

Czytaj więcej...

Rekrutacja do projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2008.08.04
Od dnia 4 do 22 sierpnia 2008 roku, w dni robocze, w godz. od 9 do 15, w Restauracji Panorama, przy ul. Romanowskiego 6 w Nowym Sączu, rozpoczyna się rekrutacja beneficjentów w ramach projektu systemowego ""Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Czytaj więcej...

Relacja z konferencji promocyjnej w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2008.08.04
Dnia 31 lipca 2008 roku w Restauracji Hotelu Orbis Beskid w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 1, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem odbyła się konferencja promocyjna w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!".

Czytaj więcej...

Relacja ze spotkania inauguracyjnego projektu systemowego "Na prostą start"

Informacja 2008.08.04
W dniu 30 lipca 2008r. w godzinach 1100 - 1300 w Restauracji Orbis Hotels Beskid w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 1 odbyło się spotkanie inauguracyjne. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 uczestników.

Czytaj więcej...

"Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2008.07.25
W ramach jednego z zadań projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" w dniu 31 lipca 2008 roku w Restauracji Hotelu Orbis Beskid w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 1 odbędzie się konferencja promocyjna zorganizowana dla 100 osób, w godz. 1000 - 1400.

Czytaj więcej...

"Na prostą start"

Informacja 2008.07.18
W okresie od 01.07.2008r. do 31.12.2008r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu realizuje projekt systemowy "Na prostą start". Projekt jest adresowany do 20 osób zamieszkałych w Nowym Sączu, długotrwale korzystających z pomocy społecznej, w wieku 18-25 lat, które opuściły placówkę opiekuńczo - wychowawczą lub rodzinę zastępczą; nie pracujących, nie posiadających wyuczonego zawodu, a także kontynuujących naukę w liceach ogólnokształcących, bez przygotowania zawodowego oraz wymagających wsparcia w formie integracji społecznej i pracy socjalnej.

Czytaj więcej...

FESTYN "Jak dobrze mieć sąsiada" - relacja z imprezy

Informacja 2008.07.09
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wraz z Partnerami zorganizował dnia: 06.07.2008r. w godzinach 15.00-18.00 na terenie Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Kołłątaja 13 - Ogródek Jordanowski, FESTYN dla społeczności lokalnej pod hasłem "Jak dobrze mieć sąsiada". Ideą tego święta było spotkanie się z sąsiadami z bloku, ulicy, dzielnicy, w miłej atmosferze, "przy wspólnym stole" na osiedlowym boisku w celu wzmocnienia więzi pomiędzy mieszkańcami. Dzień był pełen muzyki, konkursów i różnorodnych atrakcji.

Czytaj więcej...

Współpraca MOPS i SUP w dziedzinie aktywizacji bezrobotnych

Informacja 2008.07.02
Jednym z priorytetów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu i Sądeckiego Urzędu Pracy jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. Ścisła współpraca tych dwóch sądeckich instytucji wspiera i pomaga w/w osobom odzyskiwać wiarę w siebie, w swoje zdolności i umiejętności, zdobywać nowe kwalifikacje, a w przyszłości pozwoli im usamodzielnić się życiowo.

Czytaj więcej...

"Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2008.07.01
Z dniem 01.07.2008 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu po raz pierwszy pozyskał środki finansowe z Unii Europejskiej i rozpoczyna realizację projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" w okresie od 01.07.2008r. do 31.12.2008r.

Czytaj więcej...

Festyn - "Jak dobrze mieć sąsiada..."

Informacja 2008.06.30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zaprasza na Festyn "Jak dobrze mieć sąsiada...", który odbędzie się dnia 06 lipca 2008 roku o godzinie 1500, na terenie Osiedlowego Domu Kultury, ul. Kołłątaja 13 - Ogródek Jordanowski.

Czytaj więcej...

CAL - piszą o Nas!

Informacja 2008.06.25
W Gazecie Krakowskiej z dnia 7-8 czerwca 2008 roku, w dodatku Gazeta Nowosądecka, ukazał się artykuł "Za unijną kasę uczą, że dobrze mieć sąsiada" poświęcony udziałowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w projekcie CAL. Poniżej zamieszczony jest w formacie pdf (wymagany jest program Adobe Reader do obejrzenia artykułu).

Zobacz artykuł!

Zasiłki rodzinne oraz dodatki - nowy okres zasiłkowy

Informacja 2008.06.17
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, iż z dniem 23 czerwca 2008 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków osób, które ubiegają się o zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy t.j. 2008/2009. Druki wniosków można pobrać w MOPS w Nowym Sączu przy ul. Żywieckiej 13, parter, pok. Nr 1. Przyjmowanie wniosków II piętro pokój Nr 216.

IV dzień rodzicielstwa zastępczego - foto relacja z obchodów

Informacja 2008.06.04
W dniu 30 maja 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy współudziale Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, zorganizował czwarty Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Zapraszamy do przeczytania i obejrzenia krótkiej relacji z obchodów tego Dnia.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca wolontariatu

Informacja 2008.05.15
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu z dnia: 25.04.2008r. w tut. Ośrodku został powołany Koordynator Wolontariatu - P. Leszek Bajorek - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespół Wspierający Koordynatora.

Czytaj więcej...

IV Dzień Rodzicelstwa Zastępczego

Informacja 2008.05.14
Komitet honorowy pod patronatem Pani Bożeny Jawor Z-cy Prezydenta Miasta Nowego Sącza serdecznie zaprasza w dniu 30 maja 2008 r. na uroczystość poświęconą rodzicielstwu zastępczemu.

Czytaj więcej...

Informacja o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego

Informacja 2008.05.09
Podstawowym problemem w działaniu instytucji pomocowych - a szerzej - instytucji zaangażowanych w opiekę nad dzieckiem i rodziną - jest niewystarczający przepływ informacji i co za tym idzie niedostateczna koordynacja ich działań. W celu rozwiązania powyższego problemu powołuje się na terenie miasta Nowego Sącza Zespół Interdyscyplinarny.

Czytaj więcej...

Ankiety wśród mieszkańców Nowego Sącza!

Informacja 2008.05.05
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, że w dniach: od 05 maja 2008r. do 09 maja 2008r. Pracownicy Socjalni z tutejszego Ośrodka wraz z Wolontariuszami będą przeprowadzać ankiety wśród wszystkich mieszkańców następujących budynków:

Czytaj więcej...

"Zróbmy coś dla siebie i dla naszych społeczności!"

Informacja 2008.05.05
Ty Także możesz coś zrobić. Od Ciebie dużo zależy. Sposobów jest wiele. Jeżeli uznasz, że warto zrobić coś dla siebie i swojej społeczności, ale potrzebujesz w tym zakresie pomocy i wsparcia, zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej...

MOPS przystepuje do projektu ePuap.

Informacja 2008.05.01
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do projektu ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Czytaj więcej...

Spotkanie MOPS z OHP

Informacja 2008.03.31
W dniu 29.02.2008r odbyło się spotkanie z Dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczego Hufca Pracy w Nowym Sączu Panią Agatą Niepsuj i Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu Panem Józefem Markiewiczem w spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Ośrodka.

Czytaj więcej...

Wolontariat

Informacja 2008.03.11
MOPS w Nowym Sączu zaprasza osoby wrażliwe na los drugiego człowieka do udziału w programie propagującym wolontariat realizowanym w ramach projektu "CAL - nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce".

Czytaj więcej...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - Centrum Aktywności Lokalnej

Informacja 2008.02.29
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przystąpił do projektu "CALa naprzód - nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce", realizowanego przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie oraz pod patronatem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Czytaj więcej...

"CALa naprzód..." spotkanie informacyjne

Informacja 2008.02.28
W związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do projektu "CALa naprzód - nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce", realizowanego przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie, wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie oraz pod patronatem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - dnia 28.02.2008r. odbyło się spotkanie informacyjne dla pracowników socjalnych prowadzone przez Zespół CAL reprezentujący Ośrodek w projekcie. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor MOPS w Nowym Sączu - mgr Józef Markiewicz.

Czytaj więcej...

CALa naprzód!

ISS 2008.02.26
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przystąpił do projektu "CALa naprzód - nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce", realizowanego przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz pod patronatem ROPS w Krakowie.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie! Zmiana dyżurów pracowników socjalnych.

Informacja 2008.02.21
Z dniem pierwszego marca 2008 roku, pracownicy socjalni pełnią dyżury od poniedziałku do czwartku, piątek jest dniem wewnętrznym.

Pokaz wyrobów artystycznych

Informacja 2008.02.21
W dniu 27 lutego 2008 roku STOPIL zaprasza na pokaz wyrobów artystycznych (możliwość zakupu orginalnych upominków). Wszystkie prezentowane wyroby są wykonane ręcznie w pracowni artystycznej działajacej przy Stowarzyszeniu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL". Pokaz odbędzie się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13.

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007