Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieci Centrów Wolontariatu

W dniu 23.06.2014 r. Centrum Wolontariatu działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zostało przyjęte do Sieci Centrów Wolontariatu w Polce.

Zakładane cele:

  • rozwój idei wolontariatu na terenie Nowego Sącza,
  • zapewnienie profesjonalnej współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi, osobami indywidualnymi a wolontariuszami,
  • rozwiązywaniem problemów społeczności lokalnej,
  • przeciwdziałanie patologii społecznej.

Lokalne Centrum Wolontariatu działające przy MOPS realizuje standardy i warunki współpracy opracowane przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu. Centrum oferuje szeroki zakres działań wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych korzystaniem
z pomocy wolontariuszy jak i samych ochotników.

Kontakt do Lokalnego Centrum Wolontariatu przy MOPS w Nowym Sączu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
ul. Żywiecka 13, pok. 104
nr tel. 18 444 36 23 lub 18 444 36 24.

Biuro Pośrednictwa Wolontariatu:
poniedziałek 14.00-18.00,
środa 8.00-12.00,
piątek 7.00-9.00

Sprawami związanymi z wolontariatem zajmują się Paulina Lach i Renata Witecka.