Projekt systemowy 2009 rok

Podsumowanie projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2009.12.31
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w bieżącym tygodniu kończy realizację projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!".

Czytaj więcej...

Relacja z konferencji podsumowującej "Człowiek najlepszą inwestycją"

Informacja 2009.12.10
W dniu 9 grudnia 2009 r. w Sali Reprezentacyjnej Sądeckiego Ratusza odbyła się konferencja promocyjna "Człowiek najlepszą inwestycją", współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Podsumowanie indywidualnych zajęć

Informacja 2009.12.04
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w bieżącym tygodniu zakończył realizację indywidualnych zajęć w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" dla 42 Uczestników Projektu.

Czytaj więcej...

Podsumowanie grupowych zajęć

Informacja 2009.11.27
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w bieżącym tygodniu zakończył realizację grupowych zajęć w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" dla 42 Uczestników Projektu.

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowująca "Człowiek najlepszą inwestycją"

Informacja 2009.11.23
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansa na sukces!" organizuje konferencję podsumowującą pod tytułem "Człowiek najlepszą inwestycją", przy współpracy z Urzędem Miasta Nowego Sącza - Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

Czytaj więcej...

Kurs z obsługi komputera

Informacja 2009.10.01
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu od przyszłego tygodnia rozpoczyna realizację kolejnych zajęć zawartych w kontraktach socjalnych w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" dla 42 Uczestników Projektu.

Czytaj więcej...

Kurs pierwszej pomocy

Informacja 2009.09.14
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w bieżącym tygodniu rozpoczyna realizację kolejnych zajęć zawartych w kontraktach socjalnych w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" dla 42 Uczestników Projektu.

Czytaj więcej...

Warsztaty z elementów w poszukiwaniu pracy - praktyczne zajęcia terenowe

Informacja 2009.08.24
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w bieżącym tygodniu organizuje odbiór odpowiednich strojów do rozmowy kwalifikacyjnej, które zostały wybrane przez 42 Uczestników Projektu podczas praktycznych zajęć terenowych przeprowadzonych w ramach "Warsztatów z elementów w poszukiwaniu pracy" w dniach 23, 24, 25 czerwiec w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!".

Czytaj więcej...

Indywidualne poradnictwo

Informacja 2009.07.02
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" rozpoczął realizację indywidualnego poradnictwa w m-cu lipcu, prowadzonego przez Specjalistę reintegracji zawodowej - doradcę zawodowego.

Czytaj więcej...

Warsztaty z elementów w poszukiwaniu pracy

Informacja 2009.06.05
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu od przyszłego tygodnia rozpoczyna realizację kolejnych zajęć zawartych w kontraktach socjalnych w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" dla 42 Uczestników Projektu.

Czytaj więcej...

Indywidualne konsultacje

Informacja 2009.06.01
W ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu rozpoczął realizację indywidualnych konsultacji w m-cu czerwcu, prowadzonych przez Psychologa.

Czytaj więcej...

Trening kompetencji społecznych

Informacja 2009.05.11
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu od dnia jutrzejszego rozpoczyna realizację zajęć w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" dla 42 Uczestników Projektu. Zajęcia realizowane będą w ramach kontraktów socjalnych poprzez instrumenty aktywnej integracji

Czytaj więcej...

Spotkanie promocyjno - informacyjne

Informacja 2009.04.29
W dniu 28 kwietnia 2009 r. w jednej z sal Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" odbyło się spotkanie promocyjno - informacyjne dla Uczestników Projektu "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!".

Czytaj więcej...

Rekrutacja do projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" zakończona

Informacja 2009.04.07
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zakończył rekrutację osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie systemowym "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!".

Czytaj więcej...

Relacja z konferencji promocyjnej "Człowiek najlepszą inwestycją"

Informacja 2009.03.25
W dniu 24 marca 2009 r. w Sali Reprezentacyjnej Sądeckiego Ratusza odbyła się konferencja promocyjna "Człowiek najlepszą inwestycją", współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Konferencja promocyjna "Człowiek najlepszą inwestycją"

Informacja 2009.03.16
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" organizuje konferencję promocyjną pod tytułem "Człowiek najlepszą inwestycją", przy współpracy z Urzędem Miasta Nowego Sącza - Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

Czytaj więcej...

Rekrutacja do projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2009.03.03
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od przyszłego tygodnia rozpoczyna rekrutację osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie systemowym "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!".

Czytaj więcej...

"Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2009.02.16
Prezentacja multimedialna przedstawiająca podstawowe założenia projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!".

Pobierz