Powiatowy Zespoł do spraw orzeczenia o niepełenosprawoności - wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Osobom, które posiadają prawomocne orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/ wskazaniach do ulg i uprawnień  powiatowy zespół wydaje na ich wniosek legitymacje osoby niepełnosprawnej.

W celu wydania legitymacji osobie, która nie ukończyła 16 roku życia przedstawiciel ustawowy dziecka wypełnia wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność dziecka.

W celu wydania legitymacji osobie, która ukończyła 16 rok życia osoba zainteresowana wypełnia wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej jej stopień niepełnosprawności  i dołącza 2 aktualne zdjęcia.