Dyrekcja

Dyrektor

mgr Józef Markiewicz - (018) 443-52-39

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 1000 do 1300

Zastępca dyrektora

mgr inż. Leszek Bajorek - (018) 443-52-39