Projekt systemowy 2012 rok

Projekt systemowy "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2013.02.01
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako Lider w latach 2010 - 2012 realizował projekt systemowy pn. "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!". Projekt systemowy w latach 2010-2011 realizowany był w partnerstwie z Ośrodkiem Adopcyjno - Opiekuńczym w Nowym Sączu oraz Zespołem Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu. Od dnia 01.01.2012r. Partner 1 tj. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Nowym Sączu został przekształcony w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...

Działania zrealizowane w ramach kontraktów socjalnych projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2013.02.01
W roku 2012 grupą docelową projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" w części Lidera w ramach kontraktów socjalnych było 60 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, mieszkających na terenie Miasta Nowego Sącza

Czytaj więcej...

Działania zrealizowane w ramach programów aktywności lokalnej projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2013.02.01
Grupą docelową projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" w części Lidera, w ramach programów aktywności lokalnej było 30 kobiet i mężczyzn zainteresowanych wolontariatem wg Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz 12 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, jak i społeczność lokalna

Czytaj więcej...