Aktualności

Ogłoszenie!

Informacja 2009.12.23
W imieniu Prezydenta Miasta oraz Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Sączu (powiat grodzki) zaprasza lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w następujących dziedzinach: chorób wewnętrznych,pediatrii, okulistyki, neurologii, neurologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu,laryngologii do składania ofert pracy w charakterze lekarza orzecznika - przewodniczącego składu orzekającego.

Czytaj więcej...

Dzień Wolontariusza w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Informacja 2009.12.23
W dniu 8 grudnia 2009 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zorganizował spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Na spotkanie zostali zaproszeni Wolontariusze współpracujący z Ośrodkiem oraz osoby zaangażowane w organizację wolontariatu.

Czytaj więcej...

Projekt socjalny - "Przygotowanie wolontariuszy do pełnienia funkcji pomocowych w stosunku do ludzi starszych".

Informacja 2009.11.17
W dniach 3-4 listopada 2009r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zorganizował szkolenie dla wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem mające na celu przygotowanie ich do pracy wolontarystycznej z osobami starszymi będącymi klientami MOPS.

Czytaj więcej...

Spotkanie z kandydatami na wolontariuszy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznym w Nowym Sączu.

Informacja 2009.11.17
W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zorganizowano spotkanie z kandydatami na wolontariuszy, którzy wyrazili chęć podjęcia działalności wolontarystycznej. Na spotkanie przybyło 14 wolontariuszy - uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu wraz z opiekunem Panem Janem Kuropeska.

Czytaj więcej...

Dyplomy dla uczestników I Grupy wsparcia w ramach Projektu MOPS i SUP "Pomocna dłoń"

Informacja 2009.11.06
W dniu 4.11.2009 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów osobom, które uczestniczyły w zajęciach I Grupy wsparcia w ramach Projektu socjalnego "Pomocna Dłoń". Dyrektor Józef Markiewicz pogratulował uczestnikom projektu przede wszystkim odzyskania wiary we własne możliwości.

Czytaj więcej...

Współpraca MOPS i SUP w zakresie reintegracji społecznej mieszkańców Nowego Sącza

Informacja 2009.11.02
W dniu 28.10.2009 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się kolejne spotkanie Dyrektorów i Koordynatorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Sądeckiego Urzędu Pracy. W trakcie spotkania Dyrektorzy Józef Markiewicz i Stanisława Skwarło podsumowali efekty dotychczasowej coraz lepszej współpracy MOPS i SUP oraz jej znaczenie dla mieszkańców Nowego Sącza.

Czytaj więcej...

UWAGA: Zmiany w świadczeniach rodzinnych!!!

Informacja 2009.10.22
Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Czytaj więcej...

UWAGA !!! - Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2009/2010

Informacja 2009.10.22
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

Czytaj więcej...

Ty też możesz zostać wolontariuszem! - Kolejny nabór osób chętnych do współpracy!

Informacja 2009.10.12
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu od 25.04.2008r. działa wolontariat zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dziennik Ustaw Nr 96 poz.873 z dnia 29 maja 2003 przepisy wprowadzające ustawę w DZ.U nr 96 poz. 874), która reguluje warunki i zasady współpracy z wolontariuszem.

Czytaj więcej...

"Folklor sądecki oczami dziecka" - V dzień rodzicielstwa zastępczego"

Informacja 2009.10.09
W dniu 19 września 2009 roku w godzinach od 11 do 17 na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego Urząd Miasta Nowego Sącza wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przy współudziale Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego zorganizował obchody V Dnia Rodzicielstwa Zastępczego ph "Folklor sądecki oczami dziecka".

Czytaj więcej...

Festyn "Jak dobrze mieć sąsiada..." - relacja z imprezy

Informacja 2009.09.10
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wraz z Zarządem Osiedla "Wólki" i Spółdzielnią mieszkaniową "Beskid" dnia: 05.09.2009r. w godzinach od 14.00 - 19.00 na terenie boiska osiedlowego przy ul. Konstanty zorganizował FESTYN dla społeczności lokalnej pod hasłem "Jak dobrze mieć sąsiada".

Czytaj więcej...

Festyn "Jak dobrze mieć sąsiada..."

Informacja 2009.09.01
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Zarząd Osiedla Wólki zaprasza na Festyn integracyjny "Jak dobrze mieć sąsiada...", który odbędzie się dnia 05 września 2009 roku o godzinie 1400, na terenie Osiedlowego Boiska Wólki przy ul. Konstanty.

Czytaj więcej...

Przygotowania do festynu integracyjnego dla mieszkańców Osiedla Wólki w toku.

Informacja 2009.09.01
W siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Beskid" w dniu 27.08.2009r. mieszkańcy, Zarząd Osiedla wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zakończyli przygotowania organizacyjne do programu festynu.

Czytaj więcej...

CHARIVY STRUNY z Lwowa

Informacja 2009.08.28
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Piwnicznej-Zdroju, Domem Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155, Zarządem Osiedla Kochanowskiego, Osiedlowym Domem Kultury przy ul. Kołłątaja 13, zorganizował niecodzienne koncerty mandolinowe dla pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Nowym Sączu i mieszkańców Osiedla Kochanowskiego.

Czytaj więcej...

Jak powstrzymać przemoc w rodzinie?...

Informacja 2009.08.18
Szkolenie z zakresu procedury NIEBIESKIEJ KARTY. W dniu 12.08.2009r. Pani sierż. mgr Barbara Leśniak z Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu zapoznała pracowników socjalnych tut. MOPS z wdrażaniem procedury Niebieskiej Karty przez Policję.

Czytaj więcej...

"Razem możemy więcej"

Informacja 2009.08.18
Instytucje i organizacje pozarządowe włączają się do współpracy przy organizacji integracyjnego festynu dla mieszkańców Wólek.

Czytaj więcej...

"Poznaj swoje prawa i możliwości"

Informacja 2009.08.18
W dniu 21 maja 2009r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu otrzymał dotację celową na realizację projektu pt. "Poznaj swoje prawa i możliwości".

Czytaj więcej...

Reintegracja społeczna w ramach Projektu socjalnego "Pomocna dłoń"

Informacja 2009.07.10
W dniu 08.07.2009 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Dyrektor Józef Markiewicz i Dyrektor SUP Pani Stanisława Skwarło zainaugurowali zajęcia grupy wsparcia w ramach Projektu socjalnego "Pomocna dłoń". W spotkaniu udział wzięła Pani Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

Czytaj więcej...

Projekt Socjalny "ABlandia - bezpieczna dawka adrenaliny"

Informacja 2009.07.08
Specjaliści Pracy Socjalnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach projektu socjalnego zorganizowali dnia 30 czerwca 2009r. wycieczkę integracyjną dla uczestników trzech grup wsparcia działających przy MOPS do Parku Linowego ABlandia w Rytrze.

Czytaj więcej...

Spotkanie Zarządu Osiedla Wólki i MOPS z mieszkańcami Osiedla.

Informacja 2009.07.03
Zarząd Osiedla Wólki i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zorganizował spotkanie, które odbyło się w dniu 24.06.2009r. tj. /środa/ o godzinie 17.00 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej "BESKID" przy ul. Konstanty 12 A.

Czytaj więcej...

Kontynuacja współpracy na Osiedlu Kochanowskiego.

Informacja 2009.06.23
Partnerzy lokalni odpowiadają na potrzeby dzieci i młodzieży Osiedla Kochanowskiego w Nowym Sączu dotyczące zagospodarowania czasu wolnego.

Czytaj więcej...

"Wólki jako Centrum Aktywności Lokalnej" - spotkanie lokalnych liderów na Osiedlu Wólki

Informacja 2009.06.08
"My ludzie, instytucje i organizacje na tym osiedlu wzięliśmy się za ręce i wspólnie zaczęliśmy działać na rzecz rozwiązania różnych naszych problemów"

Czytaj więcej...

Ankiety wśród mieszkańców Osiedla Wólki!

Informacja 2009.05.18
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wraz z Zarządem Osiedla Wólki informuje, że w dniach: od 19 maja 2009r. do 22 maja 2009r. Pracownicy Socjalni z tut. Ośrodka wraz z Wolontariuszami będą przeprowadzać ankiety wśród mieszkańców Osiedla Wólki zamieszkujących w następujących budynkach:

Czytaj więcej...

Osiedle Wólki Centrum Aktywności Lokalnej.

Informacja 2009.05.07
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach pracy metodą Centrum Aktywności Lokalnej nawiązał współpracę z Zarządem Osiedla Wólki. Dnia 28.04.2009r. na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Beskid" odbyło się spotkanie partnerskie przedstawicieli MOPS z Zarządem Osiedla. Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy w zakresie wdrażania CAL oraz określenie działań zmierzających do aktywizacji i integracji środowiska lokalnego. Ustalono, iż pierwszym wspólnie podjętym działaniem będzie opracowanie mapy zasobów i potrzeb osiedla oraz przeprowadzenie badań terenowych. Następnym etapem współpracy będzie zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców Osiedla Wólki.

Spotkanie Liderów Lokalnych na Osiedlu Kochanowskiego. Budowanie lokalnego partnerstwa.

Informacja 2009.04.29
Dnia 24 kwietnia 2009 roku w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Kołłątaja 13 Zespół CAL Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zorganizował spotkanie partnerów lokalnych działających na rzecz Osiedla Kochanowskiego.

Czytaj więcej...

Projekt "ABC gospodarki społecznej" - dla klientów MOPS

Informacja 2009.04.22
W dniu 15 kwietnia 2009 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu odbyło się spotkanie promocyjne projektu "ABC gospodarki społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego MOPS

Informacja 2009.04.16
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie trybu i gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym /Dz. U z 2004 r. Nr 191 poz. 1957/ informuję, iż posiada następujące zbędne i zużyte składniki majątku przeznaczone do sprzedaży.

Pobierz w PDF

Współpraca MOPS i STOPIL w dziedzinie aktywizacji bezrobotnych

Informacja 2009.04.07
W ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL realizowane są kolejne projekty. Efektem tej współpracy jest pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej u osób pozostających od dłuższego czasu bez stałego zatrudnienia.

Czytaj więcej...

Świadczenia Rodzinne - informacje

Informacja 2009.03.31
Komunikat w sprawie przedłużenia do dnia 31 października 2009 r. okresu zasiłkowego, na który ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych.

Czytaj więcej...

Świadczenia Rodzinne - informacje

Informacja 2009.03.31
Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka.

Czytaj więcej...

Zasady współpracy MOPS i SUP - w świetle zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Informacja 2009.03.25
W dniu 20 marca 2009 w siedzibie SUP odbyło się kolejne spotkanie Dyrektorów oraz koordynatorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Sądeckiego Urzędu Pracy, którego celem było omówienie dalszych form współpracy, wymiany informacji i realizacji programów aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych - w świetle zmian w ustawie o promocji zatrudnieniai instytucjach rynku pracy.

Czytaj więcej...

Zainicjowanie powstania grupy samopomocowej i grup wsparcia przy MOPS.

Informacja 2009.03.12
Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zainicjowano powstanie grupy samopomocowej dla osób długotrwale bezrobotnych, głównie bezrobotnych matek wychowujących małoletnie dzieci. Grupa ta składa się przede wszystkim z osób, które ukończyły udział w projekcie systemowym MOPS "Twoja AKTYWNOŚĆ Szansą Na Sukces!".

Czytaj więcej...

Rozwój Wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Informacja 2009.01.22
Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach wdrażania metody pracy środowiskowej - Centrum Aktywności Lokalnej - rozwija się Wolontariat.

Czytaj więcej...

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007