Powiatowy Zespoł do spraw orzeczenia o niepełenosprawoności

Godziny pracy

Poniedziałek: 800 - 1600 (przyjmowanie stron w godz. 1000 - 1600 )

Wtorek - piątek: 700 - 1500 (przyjmowanie stron w godz. 700 - 1400 )

Kontakt

Telefon: 18 441 83 63

Faks: 18 441 83 63

Ares e-mail: zonns@op.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej i wydaje:

I. orzeczenia o:

  1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
  2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
  3. wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub

niezdolności do pracy

II. legitymacje osoby niepełnosprawnej:

  1. dokumentującą niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 roku życia
  2. dokumentującą stopień niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia