Projekt systemowy 2011 rok

Działania zrealizowane w ramach programów aktywności lokalnej projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2012.01.05
Grupą docelową projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" w części Lidera, w ramach programów aktywności lokalnej było 20 kobiet i mężczyzn zainteresowanych wolontariatem wg Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz 10 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, jak i społeczność lokalna.

Czytaj więcej...

Działania zrealizowane w ramach kontraktów socjalnych projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2012.01.05
W roku 2011 grupą docelową projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" w części Lidera w ramach kontraktów socjalnych było 60 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, mieszkających na terenie Miasta Nowego Sącza.

Czytaj więcej...

Projekt systemowy "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2012.01.05
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako Lider kontynuuje w latach 2010 - 2012 realizację projektu systemowego pn. "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!". Projekt systemowy w latach 2010-2011 realizowany był w partnerstwie z Ośrodkiem Adopcyjno - Opiekuńczym w Nowym Sączu oraz Zespołem Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...