Projekt systemowy 2013 - 2015 rok

Działania zrealizowane w roku 2015 w części Lidera projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2015.12.08
Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany był w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 października 2015 roku przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

Działania zrealizowane w roku 2014 w części Lidera projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2015.01.27
Projekt systemowy "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" realizowany był w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku i będzie nadal realizowany w 2015 roku przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

Działania zrealizowane w roku 2013 w części Lidera projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2015.01.27
Projekt systemowy "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" realizowany był w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i będzie nadal realizowany w 2014, jak i 2015 roku przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

NOWY PROJEKT - NOWE MOŻLIWOŚCI

Informacja 2013.04.19
Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!". Przedsięwzięcie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem" w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...

Projekt systemowy "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2013.04.10
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jako Lider w okresie 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r. realizuje projekt systemowy "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!", którego wartość wynosi 3 172 487,82 PLN (w tym wkład własny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 265 747,05 PLN). Projekt systemowy w latach 2013-2015 realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego ”Betlejem” w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...