Wolontariat

Umowa partnerska

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł Umowę partnerską o współpracy na rzecz wolontariatu na terenie miasta Nowego Sącza , tym samym zawiązując Partnerstwo Lokalne z :

  • Zespołem Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu
  • Zespołem  Szkół Ogólnokształcących nr 1im. Jana Długosza w Nowym Sączu
  • Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu
  • Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży przy Parafii pw. Św. Kazimierza w Nowym Sączu