Projekt systemowy 2010 rok

Działania zrealizowane w ramach programów aktywności lokalnej projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2011.05.12
Grupą docelową projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" w części Lidera, w ramach programów aktywności lokalnej było 20 kobiet i mężczyzn zainteresowanych wolontariatem wg Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz 10 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, jak i społeczność lokalna,

Czytaj więcej...

Działania zrealizowane w ramach kontraktów socjalnych projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2011.05.12
W roku 2010 grupą docelową projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" w części Lidera w ramach kontraktów socjalnych było 55 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, mieszkających na terenie Miasta Nowego Sącza

Czytaj więcej...

Projekt systemowy "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2011.05.12
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako Lider kontynuuje w latach 2010 - 2012 realizację projektu systemowego pn. "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!". Projekt systemowy realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Adopcyjno - Opiekuńczym w Nowym Sączu oraz Zespołem Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...