Aktualności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracowników instytucji wchodzących w skład Grup Roboczych.

2016.11.03

W dniach 20 – 22 października 2016r. odbyło się wyjazdowe szkolenie przeznaczone dla specjalistów zaangażowanych w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kampania informacyjno – edukacyjna "Przerwij przemoc w rodzinie"

2016.10.14

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zainicjował na terenie miasta Nowego Sącza kampanię informacyjno-edukacyjną dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie

Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2015.11.25

W dniach 18.11.2015r – 20.11.2015r członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego brali udział w szkoleniu pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć – szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych” .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wyrózniony w konkursie "Przeciw Przemocy"

2014.07.18

W rozstrzygniętym V Małopolskim Konkursie "Przeciw przemocy" na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Gmina i Miasto Nowy Sącz otrzymało wyróżnienie.

Czytaj więcej...

Szkolenie w zakresie realizacji gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy - procedura niebieskiej karty

2013.09.01

W dniu 30.08.2013r. przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w osobach: Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Leszek Bajorek oraz Małgorzata Paluch reprezentująca Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Sączu uczestniczyli w naradzie dyrektorów placówek oświatowych.

Realizując założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016, uczestnikom narady zaprezentowana została procedura "Niebieskiej Karty" oraz omówiono zadania i obowiązki spoczywające na przedstawicielach oświaty w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie.

Szkolenie dla przedstawicielu służby zdrowia

Informacja 2012.07.02
W dniu 2 lipca br. w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Przemoc Kradnie Życie" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował szkolenie dla przedstawicieli służby zdrowia: pielęgniarek oraz ratowników medycznych z terenu miasta Nowego Sącza. Szkolenie miało na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności postępowania przedstawicieli ochrony zdrowia w sytuacji przemocy w obszarze interwencji i pomocy.

Celem szkolenia było przedstawienie procedury planowania i realizacji interwencji w przypadku przemocy w rodzinie, rozpoznanie, diagnostyka, kwalifikacje prawne - zasady współpracy z innymi podmiotami systemu pomocowego. Tematem szkolenia były prawne aspekty podejmowania działań przez przedstawicieli służby zdrowia w pracach zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych według znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy - nowe algorytmy w procedurze "Niebieskiej Karty" oraz służba zdrowia jako ogniwo walki z przemocą w rodzinie.

Czytaj więcej...

Wyjazd integracyjny Grupy Wsparcia dla Kobiet Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Grupy Dzieci Świadków Przemocy w Rodzinie.

Informacja 2012.06.28
W dniu 28 czerwca 2012roku odbył się wyjazd integracyjny Grupy Wsparcia dla Kobiet Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Grupy Dzieci Świadków Przemocy do Stadniny Koni w Gładyszowie w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn.”Przemoc Kradnie Życie" – projektu socjalnego "Spokój na czterech kopytach”

Czytaj więcej...

Szkolenie dla Członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych

Informacja 2012.06.22
W dniu 22 czerwca br. w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Przemoc Kradnie Życie" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował szkolenie dla członków Grup Roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego. Szkolenie miało na celu zwiększenie efektywności pracy zespołowej w oparciu o interdyscyplinarną formułę pracy przedstawicieli służb i instytucji powołanych do składu Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla przedstawicielu systemu oświaty.

Informacja 2012.06.21
W dniu 21 czerwca br. w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Przemoc Kradnie Życie" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował szkolenie dla przedstawicieli systemu oświaty: pedagogów i nauczycieli z terenu miasta Nowego Sącza.

Czytaj więcej...

Warsztaty kreowania własnego wizerunku połączone z elementami kosmetyki.

2012.06.12
W dnia 11 i 12 czerwca br. uczestniczki Grupy Wsparcia dla Kobiet doświadczających przemocy w rodzinie wzięły udział w warsztatach kreowania własnego wizerunku połączonego z elementami kosmetyki. Zajęcia prowadzone były przez specjalistę ds. Stylizacji i Wizażu oraz Kosmetologa. Podczas zajęć Panie zapoznały się z nowymi technikami makijażu i sposobami ich wykonania. Działania te miały na celu zapobieganie przemocy poprzez podnoszenie poczucia własnej wartości, poznanie swoich mocnych stron, nabycie umiejętności kształtowania pozytywnej samooceny oraz dostrzeżenia wagi pozytywnego myślenia w podnoszeniu poczucia własnej wartości.

PRZEMOC KRADNIE ŻYCIE 2012

2012.02.07
W dniu 07.02.2012r. w siedzibie Ośrodka odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia dla Kobiet Ofiar przemocy oraz ich dzieci. W spotkaniu wzięło udział 8 pań i 8 dzieci. Grupa Wsparcia ma charakter otwarty i w każdej chwili mogą do nas dołączyć kobiet doświadczające przemocy.

Serdecznie zapraszamy !!!

Zapraszamy do Grupy Wsparcia dla Kobiet Ofiar Przemocy w Rodzinie

2012.01.16
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu rozpoczął nabór do Grupy Wsparcia dla Kobiet i Dzieci świadków przemocy w rodzinie w 2012r. W sprawie rekrutacji prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym z rejonu lub Panią Małgorzatą Paluch pok. 122 osobisty lub telefoniczny ( el. 18 444 36 23 wew. 31) Spotkania Grupy odbywać się będę raz w tygodniu w każdy wtorek o godz. 16:30 w siedzibie MOPS przy ul. Żywieckiej 13 w Nowym Sączu. Zapewniamy pomoc psychologiczną, prawną, duchową, socjalna, opiekę nad dziećmi w trakcie trwania Grupy, korepetycje i pomoc w nauce dla dzieci i młodzieży. W ciągu roku planowane są również wycieczki dla uczestniczek i dzieci o charakterze terapeutyczno integracyjnym.

Konferencja "Przemoc Kradnie Zycie"

2012.01.09
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w 2012r. ponownie przystąpił do realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Przemoc Kradnie Życie".

Czytaj więcej...

Konferencja "Przemoc Kradnie Zycie"

Informacja 2011.12.14
W dniu 14 XII 2011 roku w sali Sądeckiego Ratusza, pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza odbyła się Konferencja pn. „Przemoc Kradnie Życie”. Celem Konferencja było wywołanie społecznej dyskusji, podniesienie zaangażowania oraz zwiększenie świadomości społeczności Miasta Nowego Sącza w rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

Czytaj więcej...

Projekt socjalny "Przyjaciel św. Mikołaja"

Informacja 2011.12.07
W ramach realizowanego Projektu Socjalnego pn. "Przyjaciel Świętego Mikołaja", pracownicy socjalni MOPS pozyskali środki rzeczowe i finansowe od zaprzyjaźnionych instytucji i firm dzięki którym zostały przygotowane paczki mikołajowe dla uczestników Grup Wsparcia.

Czytaj więcej...

"Warsztaty kreowania własnego wizerunku i savoir vivre"

Informacja 2011.11.14
W listopadzie uczestniczki Grupy Wsparcia dla Kobiet doświadczających przemocy w rodzinie wzięły udział w warsztatach kreowania własnego wizerunku i savoir vivre. Podczas zajęć Panie zapoznały się z nowymi technikami makijażu i sposobami ich wykonania a także estetyką i stylem urządzenia mieszkania.

Czytaj więcej...

Szkolenie specjalistyczne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Informacja 2011.10.22
W dniach 21-22.10.2011 roku w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Przemoc Kradnie Życie" odbyło się szkolenie specjalistyczne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sącz. Szkolenie miało na celu zwiększenie efektywności działań pomocowych i interwencyjnych w rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla pielęgniarek środowiskowych oraz pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania.

Informacja 2011.10.20
W dniu 20.10.2011 roku w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Przemoc Kradnie Życie" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował szkolenie dla pielęgniarek środowiskowych oraz pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania z terenu miasta Nowego Sącza. Szkolenie miało na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności postępowania przedstawicieli ochrony zdrowia w sytuacji przemocy, obszarze interwencji i pomocy.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego

Informacja 2011.10.19
W dniu 19.10.2011 roku w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Przemoc Kradnie Życie" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował szkolenie specjalistyczne dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Szkolenie miało na celu zwiększenie efektywności pracy zespołowej w oparciu o interdyscyplinarną formułę pracy przedstawicieli służb i instytucji powołanych do składu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Czytaj więcej...

"Jesienny przegląd teatralny"

Informacja 2011.10.15
W październiku w ramach realizacji Projektu Grupy Wsparcia dla Kobiet Ofiara Przemocy w Rodzinie został zrealizowany Projekt Socjalny pn. "Jesienny przegląd teatralny".

Czytaj więcej...

Pomieszczenie dla Grupy Wsparcia Dzieci Świadków Przemocy w Rodzinie

Informacja 2011.10.03
W miesiącu październiku br. została oddana do użytku sala dla Grupy Wsparcia Dzieci Świadków Przemocy w Rodzinie. Pod opieką pracowników MOPS oraz wolontariuszy pozostaje 12 dzieci w wieku od 4 do 17 lat.

Czytaj więcej...

Wyjazd integracyjny Grupy Wsparcia dla Kobiet Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Grupy Dzieci świadków przemocy w rodzinie.

Informacja 2011.09.17
W dniu 17 września 2011r. odbył się wyjazd integracyjny Grupy Wsparcia dla Kobiet Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Grupy Dzieci świadków przemocy w rodzinie do Parku Linowego w Rytrze w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowy Sącz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Przemoc Kradnie Życie" - projektu socjalnego "ABlandia - bezpieczna dawka adrenaliny II". Głównym celem wyjazdu integracyjnego było odreagowanie zalegających napięć psychicznych poprzez intensywną aktywność ruchową o charakterze integracyjnym.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia dla kobiet - ofiar przemocy w rodzinie

2011.08.12

Spotkania grupy odbywają się w każdy wtorek od godziny 16.30 przy ul. Żywiecka 13 siedzibie MOPS Nowy Sącz.

Osoby zainteresowane zapraszamy na wstępną konsultację.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zapisy prowadzimy pod nr tel. 18 444 36 23 w. 31 lub 49 w godzinach 8.00 - 15.00 oraz pod nr tel. 692 87 40 87 w godzinach 8.00-20.00

Zapewniamy pomoc i wsparcie:

  • psychologiczne,
  • prawne,
  • duchowe,
  • socjalne,
  • opiekę nad dziećmi uczestniczek grupy w czasie ich udziału w grupie,
  • korepetycje i pomoc w nauce dla dzieci i młodzieży uczestniczek grupy,
  • wspólne wycieczki o charakterze integracyjno-terapeutycznym, z udziałem matek, dzieci i osób prowadzących zajęcia.

Grupa pomoże nie tylko wyjść z izolacji, wzmocni również szacunek kobiety do siebie samej, oswobodzi z poczucia winy, poszerzy wiedzę o procedurach prawnych, możliwościach uzyskania pomocy socjalnej, medycznej i psychologicznej.

Nabór do grup wsparcia dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie.

2011.06.28
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu rozpoczął nabór do grup wsparcia dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie. Zajęcia w grupach wsparcia rozpoczną się od 01 sierpnia 2011r.
Opis programu znajduje się w zakładce Przemoc Kradnie Życie - Program działań grup wsparcia dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie.

Czytaj więcej...

Konferencja "Wychowanie Poprzez Dialog Rozmawiając Zapobiegamy Przemocy"

2011.06.03
W dniu 3 czerwca 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu odbyła się w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Konferencja pn. "Wychowanie Poprzez Dialog - Rozmawiając Zapobiegamy Przemocy" zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" oraz Zespołem Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej "Ostoja".

Czytaj więcej...

Uruchomienie Punktu Wsparcia i Konsultacji dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Informacja 2011.05.11
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Przemoc Kradnie Życie" uruchomiła w miesiącu maju Punktu Wsparcia i Konsultacji dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Czytaj więcej...