Aktualności

Targi Senioralne - relacja

2015.10.06
Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu miał przyjemność gościć mieszkańców, jak i inne zainteresowane osoby na Targach Senioralnych połączonych z częścią konferencyjną

Targi Senioralne

2015.09.24
Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu serdecznie zaprasza mieszkańców na Targi Senioralne połączone z częścią konferencyjną

Spotkanie o charakterze kulturalno-rozrywkowym dla dzieci i młodzieży z Osiedla Stare Miasto.

2014.09.24
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wraz z Zarządem Osiedla Stare Miasto oraz lokalnymi Partnerami w dniu 21.09.2014r. na hali sportowej przy ul. Na Rurach 16 przeprowadził spotkanie o charakterze kulturalno – rozrywkowym dla mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży z Osiedla Stare Miasto. Spotkanie miało się odbyć na obiektach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ale w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi spotkanie przeniesiono na halę sportową.

Czytaj więcej...

Spotkanie o charakterze kulturalno-rozrywkowym dla dzieci i młodzieży z Osiedla Stare Miasto.

2014.09.19
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Zarząd Osiedla Stare Miasto w ramach programu aktywności lokalnej projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" serdecznie zapraszają dzieci i młodzież wraz z rodzicami i dziadkami z Osiedla Stare Miasto na SPOTKANIE O CHARAKTERZE KULTURALNO-ROZRYWKOWYM współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które odbędzie się dnia 21.09.2014r. o godz. 14.00 na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Wstęp wolny!

Czytaj więcej...

Sprawozdanie ze Spotkania o charakterze sportowo-rekreacyjnym

2014.06.27

W dniu 22.06.2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wraz z Zarządem Osiedla Stare Miasto, Partnerami i Współorganizatorami przeprowadził dla dzieci i młodzieży z osiedla Stare Miasto Spotkanie o charakterze sportowo-rekreacyjnym, które odbyło się na terenie boiska sportowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Nowym Sączu. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie miało na celu promocję aktywnego wypoczynku a także integrację dzieci i młodzieży w lokalnym środowisku.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie ze Spotkania sportowo-rekreacyjnego

Informacja 2013.06.20
W dniu 08.06.2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wraz z Zarządem Osiedla Gołąbkowice, Partnerami i Współorganizatorami przeprowadził dla dzieci i młodzieży z osiedla Gołąbkowice Spotkanie sportowo-rekreacyjne, które odbyło się na terenie boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Czytaj więcej...

Spotkanie o charakterze sportowo - rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży z Osiedla Stare Miasto

2014.06.16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Zarząd Osiedla Stare Miasto w ramach programu aktywności lokalnej projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" serdecznie zapraszają dzieci i młodzież wraz z rodzicami i dziadkami z Osiedla Stare Miasto na SPOTKANIE O CHARAKTERZE SPORTOWO - REKREACYJNYM współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, która odbędzie się dnia 22.06.2014r. o godz. 14.00 na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Wstęp wolny!

Czytaj więcej...

Informacja nt. projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2014.21.01
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu serdecznie zaprasza do udziału w rekrutacji do Projektu systemowego Miasta Nowego Sącza - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu pn.: "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" 2013-2015, realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem" w Nowym Sączu

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Informacja 2013.10.09
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu działając na podstawie Zarządzenia Nr 328/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 08 października 2013 r., ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu stworzenia partnerstwa realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej w ramach konkursu zamkniętego CRZL/1.17/2/P/2013 ogłoszonego przez Centrum Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach projektu systemowego "Rewitalizacja Społeczna", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 1 – Zatrudnienie i integracja, Działania 1.2 – Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej, dla mieszkańców Miasta Nowy Sącz, w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r.

Pobierz dokumenty

Spotkanie kulturalno – rozrywkowe dla dzieci i młodzieży z Osiedla Zabełcze

Informacja 2013.10.09
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wraz z Zarządem Osiedla Zabełcze oraz lokalnymi Partnerami w dniu 29.09.2013r. na boisku sportowym Szkoły Podstawowej nr 6 przeprowadził Spotkanie kulturalno – rozrywkowe dla mieszkańców a w szczególności dzieci i młodzieży z Osidla Zabełcze.

Czytaj więcej...

Spotkanie kulturalno – rozrywkowe dla dzieci i młodzieży z Osiedla Zabełcze

Informacja 2013.09.26
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Zarząd Osiedla Zabełcze w ramach programu aktywności lokalnej projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" Serdecznie Zapraszają mieszkańców a w szczególności dzieci i młodzież z Osiedla Zabełcze na SPOTKANIE KULTURALNO – ROZRYWKOWE, które odbędzie się dnia 29.09.2013r. tj. niedziela o godz. 14.00 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109. Wstęp wolny!

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Informacja 2013.07.11
Rekrutacja do projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" - zapraszamy osoby, które objęte są pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Spotkanie sportowo-rekreacyjne w ramach projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2013.06.05
Realizując projekt systemowy "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jako Lider, w roku 2013 obejmuje działaniami teren osiedla Gołąbkowice.

Czytaj więcej...

Masz pomysł na zmiany w Nowym Sączu, swoim środowisku, ale nie wiesz jak się do tego zabrać?

Informacja 2012.09.13

Zapisz się do niepowtarzalnego projektu - Sądeckiej Akademii Liderów Społecznych i… zostań LIDEREM!!!

19 września 2012r. rozpocznie się kolejny nabór adresowany do młodych ludzi do atrakcyjnego i niepowtarzalnego programu w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” pod ciekawą nazwą - Sądecka Akademia Liderów Społecznych. Nowa oferta skierowana jest głównie do młodzieży aktywnej w swoim środowisku lokalnym i rówieśniczym, chcącej nabyć umiejętności liderskie.

Czytaj więcej...

Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego

Informacja 2009.10.12
Do końca 2009 roku powiat grodzki Nowy Sącz składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu systemowego na 3 lata, w ramach Poddziałania 7.1.1 - zgodnie z Uchwałą Nr 1058/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15.09.2009 roku w sprawie podziału środków na lata 2010-2012 dla gmin i powiatów Województwa Małopolskiego dla Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 w ramach Priorytetu VII PO KL.

List intencyjny

Informacja 2009.04.02
Dnia 2 kwietnia 2009 r. został zawarty list intencyjny pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, reprezentowanym przez Dyrektora - Pana Józefa Markiewicza a Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" w Nowym Sączu, reprezentowanym przez Dyrektor - Panią Annę Lipińską-Zwolińską.

Czytaj więcej...

Oferta pracy

Informacja 2009.02.25
W związku z realizacją projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu poszukuje kandydatów na stanowisko psychologa i doradcy zawodowego.

Czytaj więcej...

Trwa realizacja projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

Informacja 2009.02.16
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu po raz kolejny pozyskał środki finansowe z Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!".

Czytaj więcej...

Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego

Informacja 2009.01.02
W roku 2009 powiat grodzki Nowy Sącz składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu systemowego, w ramach Poddziałania 7.1.1 - zgodnie z Uchwałą Nr 851/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23.09.2008 roku w sprawie podziału środków na 2009 rok dla gmin i powiatów Województwa Małopolskiego dla Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 w ramach Priorytetu VII PO KL.