Aktualności

WOLONTARIAT - podsumowanie 2014

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poświęcają pracę, czas i własne umiejętności, bezinteresownie pomagając potrzebującym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu tradycyjnie zorganizował na zakończenie roku spotkanie, podsumowywujące mijający rok działalności wolontarystycznej w Ośrodku.

Uroczyste spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej Ratusza w Miasteczku Galicyjskim.

Otworzył je z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - Leszek Bajorek. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie wolontariatu, szczególnie dla rozwoju osobowości ludzi młodych biorących udział w programach i projektach realizowanych przez tut. Ośrodek. Podziękował także opiekunom wolontariuszy ze szkół współpracujących z MOPS za ich zaangażowanie i propagowanie idei wolontariatu wśród uczniów.

Gościem specjalnym spotkania był Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza pan Grzegorz Chochla który pogratulował i wręczył wolontariuszom dyplomy i drobne upominki.

Druga część spotkania poświęcona była na zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego w trakcie którego wolontariusze zapoznali się w pracowni garncarskiej z nauką ręcznego modelowania i zdobienia prostych form glinianych. Ponadto mieli okazję zapoznać się ze starodawną techniką drukowania książek.

Wszystkim wolontariuszom i ich opiekunom życzymy dalszych sukcesów oraz radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

v

v