Punkt wsparcia i konsultacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uruchomił Punkt Wsparcia i Konsultacji dla Ofiar i świadków przemocy w rodzinie. W punkcie ww. osoby mogą liczyć na bezpłatną poradę specjalistów wg. zamieszczonego poniżej harmonogramu dyżurów.

Dyżury

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żywiecka 13, parter, pok. 12

Poniedziałek 8:00 do 15:00 - psycholog 15:00 do 20:00 - prawnik / pracownik socjalny
Wtorek 7:00 do 15:00 - pracownik socjalny 15:00 do 20:00 - ksiądz / pracownik socjalny
Środa 7:00 do 15:00 - psycholog 15:00 do 20:00 - pracownik socjalny
Czwartek 7:00 do 15:00 - pracownik socjalny 15:00 do 20:00 - psycholog / pracownik socjalny
Piątek 7:00 do 15:00 - pracownik socjalny 15:00 do 20:00 - policjant / pracownik socjalny

Ponadto została uruchomiona infolinia NR 692 874 087 czynna w dniach: poniedziałek od 8:00 do 22:00 oraz od wtorku do piątku od 7:00 do 22:00 oraz od wtorku do piątku. Zgłoszenia przyjmowana są przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka.

110615

110615

110615

110615

110615

110615

110615