E-urząd

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczny wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można złożyć przez stronę http://epuap.gov.pl.

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Następnie należy w zakładce Katalog usług odnaleźć w usługach wg podziału terytorialnego: województwo małopolskie, powiat m. Nowy Sącz, M. Nowy Sącz (gmina miejska) a następnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ostatnim krokiem jest wypełnienie formularza i podpisanie go za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.

W razie problemów można skorzystać z instrukcji.

Funkcjonalność skrzynki jest w dalszym ciągu rozszerzana.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do sekretariatu mieszczącego się w pokoju nr 209 przy ul. Żywieckiej 13 w Nowym Sączu na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.