WOLONTARIAT - Aktualności

SZKOLENIE – WARSZTATY DLA WOLONTARIUSZY 2014

W dniu 14.11. 2014r odbyło się szkolenie pod nazwą " Jak dobrze być wolontariuszem" dla wolontariuszy działających przy Lokalnym Centrum Wolontariatu. Celem szkolenia było zapoznanie wolontariuszy z ideą wolontariatu oraz możliwościami angażowania się w prace wolontarystyczne w różnych obszarach życia.

Szkolenie miało charakter warsztatowy. Wolontariusze zostali zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi prawnych aspektów pracy wolontarystycznej, poznali korzyści wynikające z pełnienia roli wolontariusza oraz prawa i obowiązki.