Aktualności

Wolontariat w MOPS – podpisanie umowy partnerskiej

Lokalne Centrum Wolontariatu działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu poszerzyło działalność o współpracę z Jezuickim Duszpasterstwem Akademickim „Strych”.

W dniu 28.03.2017 odbyło się podpisanie Umowy Partnerskiej oraz Porozumienia o Współpracy między Dyrektorem Józefem Markiewiczem oraz ojcem Jarosławem Studzińskim. W trakcie krótkiego spotkania omówiono dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na rozszerzenie wspólnej działalności. Podziękowanie za wkład pracy otrzymał koordynator „STRYCH” Tomasz Witkowski.