Aktualności

Dzień wolontariusza

W dniu 04.12.2015 z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Instytucie Kultury Fizycznej odbyło się spotkanie Lokalnego Centrum Wolontariatu działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Obecnie w Centrum Wolontariatu aktywnie działa 30- stu Wolontariuszy. Pomagają oni osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, biorą udział w akcjach charytatywnych, udzielają się na rzecz bezdomnych zwierząt. Wolontariusze otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, które są wyrazem wdzięczności za ich bezinteresowną pracę. W ramach spotkania wolontariuszom zaprezentowano kompleks dydaktyczno-naukowo-sportowy oraz zapoznano ich z ofertą edukacyjną Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu. Ponadto mieli możliwość aktywnego udziału w zajęciach sportowych prowadzonych przez studentów Wydziału.

Wolontariusze otrzymali drobne upominki i dyplomy

Zwiedzanie PWSZ

Zwiedzanie PWSZ

Zajęcia sportowe prowadzone przez studentów

Zajęcia sportowe prowadzone przez studentów

Zajęcia sportowe prowadzone przez studentów