WOLONTARIAT - Aktualności

SZKOLENIE – WARSZTATY DLA WOLONTARIUSZY 2014

W dniu 24 10. 2014r odbyło się szkolenie dla wolontariuszy w Zespole Szkół Samorządowych w Limanowej. Szkolenie pod nazwą " Jak dobrze być wolontariuszem" poprowadziły koordynatorki z Lokalnego Centrum Wolontariatu działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Renata Witecka i Paulina Lach.

Podczas szkolenia wolontariusze zostali zaznajomieni z zagadnieniami dotyczącymi prawnych aspektów pracy wolontarystycznej, poznali korzyści wynikające z pełnienia roli wolontariusza oraz prawa i obowiązki. Szkolenie miało charakter warsztatowy co umożliwiło uczestnikom aktywny udział oraz wymianę własnych doświadczeń i spostrzeżeń.