WOLONTARIAT - Aktualności

DZIEŃ WOLONTARIUSZA 2010

"Tak mało na świecie dobroci,
A tyle jej światu potrzeba...
Nią życie jak słońcem się świeci,
Nią ziemia się zbliża do nieba..."

Lucjan Rydel

W związku z obchodzonym 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu tradycyjnie zorganizował spotkanie dla wolontariuszy z okazji ich święta.

Uroczystość odbyła się 8 grudnia 2010r. w restauracji Biznes Club w Nowym Sączu. Na spotkanie przybyli wolontariusze oraz zaproszone osoby, które współpracują z tutejszym Ośrodkiem na co dzień angażując się w propagowanie idei wolontariatu

Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem Pana Leszka Bajorka - z-cy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, który podziękował wolontariuszom za całoroczny trud bezinteresownej pracy oraz zaznaczył jak ogromną wartość niesie ze sobą praca na rzecz potrzebujących.

Za szczególne działania na rzecz wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz szerzenie idei bezinteresownej pracy wśród młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu, specjalne podziękowania otrzymał Pan Jan Kuropeska.

Wolontariusze dobrowolnie i ochotniczo świadczą pomoc dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym, ponadto wspierają pracowników przy organizacji imprez dla środowisk lokalnych.

Wolontariusze otrzymali dyplomy i podziękowania oraz okolicznościowe upominki

Zaproszeni goście mieli możliwość sprawdzenia swoich sił i umiejętności podczas gry w kręgle. Wszyscy świetnie się bawili, a świętowaniu towarzyszyła miła atmosfera

Serdecznie dziękujemy za dobroć serca i wsparcie sponsorom:

  • Urząd Miasta Nowego Sącza- Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  • Firma "Gemko"
  • Firma Real sp. z o.o
  • Firma "U Klaczaka"

Wszystkich chętnych, którzy w przyszłym roku chcieliby świętować z nami Dzień Wolontariusza serdecznie zapraszamy do naszego grona.