Informacja


Aktualności - projekt konkursowy

Centrum Wsparcia Społecznego „Twój rozwój”

W ramach projektu konkursowego wdrażany jest system świadczenia usług reintegracji w postaci Centrum Wsparcia Społecznego „Twój rozwój”. W latach 2016-2019 będzie realizowane wsparcie łącznie dla 105 osób, głównie dla: osób korzystających z pomocy społecznej, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną, znaczną, umiarkowaną, z dysfunkcjami społecznymi, niesamodzielnych.

W ramach Centrum Wsparcia Społecznego „Twój rozwój” Uczestnicy Projektu w zależności od faktycznych, zdiagnozowanych problemów będą objęci reintegracją społeczną i zawodową, co umożliwi odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, co z kolei umożliwi poprawę sytuacji na rynku pracy.