Aktualności

Informacja

Projekt konkursowy został wybrany jako promocja dobrych praktyk

Projekt konkursowy pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Zespół ds. Projektów i Promocji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został wybrany jako promocja dobrych praktyk w wykorzystywaniu funduszy europejskich ne terenie województwa małopolskiego. Poniżej zamieszczono linki promujące projekt konkursowy. Zapraszamy do lektury!