Aktualności

pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, iż w dniu 16.03.2016r. (środa) o godzinie 16.00 w siedzibie MOPS Nowy Sącz, ul. Żywiecka 13, odbędzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Charakter grupy. Grupa ma być grupą otwartą, tj. osoby rezygnujące z udziału w grupie mogą być zastępowane przez inne osoby o podobnej specyfice problemu. Grupa może się rozrastać w ciągu czasu jej działalności o innych członków. Grupę będzie prowadził psycholog oraz specjalista pracy socjalnej.

Termin i częstotliwość spotkań. Spotkania będą odbywać się systematycznie dwa razy w miesiącu.

Zasadniczymi celami działania takiej grupy będą:

 1. Dodawanie sobie wzajemnej odwagi celem przezwyciężenia bezradności.
 2. Przezwyciężanie poczucia wstydu i wyjątkowości swojej sytuacji.
 3. Walka z poczuciem osamotnienia z własnymi problemami.
 4. Odkrywanie na nowo własnej wartości i poszanowania dla własnej osoby.
 5. Dostarczanie motywacji i energii do działań mających na celu rozwiązanie problemu.
 6. Zdobywanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinach.
 7. Zaspokajanie potrzeby kontaktów społecznych w grupie o wspólnych interesach i wspólnych problemach.
 8. Zaspokajanie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych.
 9. Zaspokojenie potrzeb altruistycznych – przez pomoc innym mogę pomóc sobie.
 10. >Wzmacnianie poczucia swojej wartości i poczucia sprawstwa.
 11. >Budowanie systemu wsparcia społecznego, który ułatwi osobom domkniętym. przemocom radzenie sobie z wieloma codziennymi trudnościami.

Zapraszamy do udziału w grupie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny -018441-98-74 lub osobiste zgłoszenie się.