Aktualności

Projekt "Pierwszy dzwonek"

INFORMACJA DOTYCZY OSÓB/RODZIN, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

Od dnia 17.08.2015r. do dnia 25.09.2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13 rozpoczyna przyjmowanie dokumentacji (oryginałów faktur, rachunków, faktur rachunków PROFORMA) celem wypłaty wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek" .

Wnioskodawcy proszeni są o zgłaszanie się wg. niżej podanego alfabetycznego podziału nazwisk:

od A, B, C, D, E, F, G do Gó - pokój 104 ( I Piętro ) Lach Paulina

DOKUMENTACJA PRZYJMOWANA BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH I GODZINACH:

Wtorek 7.30-11.00
Czwartek 11.00- 14.00

od Gr, H, I, J, K do Ko - pokój 112 (I piętro) Matelska Inez

DOKUMENTACJA PRZYJMOWANA BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH I GODZINACH:

Poniedziałek 8.00-11.30
Środa11.30- 14.30

od Kr, L, Ł, M, N do Na - pokój 13 (parter) Stawiarz Arkadiusz

DOKUMENTACJA PRZYJMOWANA BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH I GODZINACH:

Poniedziałek 8.00-11.30
Środa 11.30- 14.30

od Ni, O, P, R, S do Sm - pokój 13 (parter) Szarysz Paweł

DOKUMENTACJA PRZYJMOWANA BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH I GODZINACH:

Poniedziałek 11.30-15.30
Środa 7.30- 11.30

od So, Ś, T, U, W, Z, Ż - pokój 105 (I piętro) Zengel Jolanta

DOKUMENTACJA PRZYJMOWANA BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH I GODZINACH Wtorek 8.00-11.30
Czwartek 11.30- 14.30

Wsparcie wypłacane będzie w formie refundacji poniesionych wydatków do wysokości 120 zł na dziecko - na konto wskazane przez Wnioskodawcę lub w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żywiecka 13.

Możliwe jest także uregulowanie należności za faktury rachunki PROFORMA bezpośrednio na konto wystawcy faktury, rachunku.