Aktualności

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż w ramach projektu „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza” zostały uruchomione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Żywieckiej 13 – dwa stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z tej usługi klientów pomocy społecznej oraz osoby niepełnosprawne.

Stanowiska dostępne są w pokoju nr 8 i 13 (parter) w godzinach od 9:00 do 14:00.