Aktualności

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sącz informuje, że od dnia 01.08.2015 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są w pok. Nr 3 (pater) w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.00 do 15.00.

Art. 20. Ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 859)

3. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.