Aktualności

Projekt "Pierwszy Dzwonek" - materialne wsparcie dla uczniów

Prezydent Miasta Nowego Sącza informuje o możliwości udzielenia wsparcia
z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu "Pierwszy Dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych, posiadających 3 lub więcej dzieci
uczęszczających do szkoły podstawowej (począwszy od klasy pierwszej), gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej.

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2015/2016 jednorazowo w wysokości nie przekraczającej 150 zł na ucznia.

Wsparcie udzielane jest uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. 684,00 zł.

Warunkiem udzielenia wsparcia jest złożenie poprawnie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie "Pierwszy Dzwonek" oraz spełnienie kryterium dochodowego, ustalanego na podstawie kompletu dokumentów dostarczonych w trakcie postępowania weryfikacyjnego.

Deklarację uczestnictwa w projekcie, oraz oświadczenie o uzyskanych dochodach w miesiącu kwietniu 2015r. należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13.

Dokumentacja przyjmowana będzie od 4 do 15 maja 2015r.

w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek, wtorek, piątek 08.00-11.30
Środa, czwartek 11.00- 14.30

Wnioskodawcy proszeni są o zgłaszanie się wg. niżej podanego alfabetycznego podziału nazwisk:

od A-G - pokój 104 (I piętro) - przyjmuje Pani Paulina Lach
od H-Ł - pokój 112 ( I piętro) - przyjmuje Pani Inez Matelska
od M-Pł - pokój 13 (parter) - przyjmuje Pan Arkadiusz Stawiarz
od Po-Su pokój 13 (parter) - przyjmuje Pani Cecylia Szymczyk
od Sz-Ż - pokój 105 (I piętro) - przyjmuje Pani Jolanta Zengel


Wzór deklaracji oraz oświadczenia można pobrać w wersji elektronicznej na stronach Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz odpowiednio od w/w pracowników.

[deklaracja uczestnictwa "Pierwszy Dzwonek]
[oświadczenie o uzyskiwanych dochodach]

Kontakt w przypadku pytań: (18) 444-36-23 wew. 24, 52.

Zasady realizacji projektu "Pierwszy Dzwonek" określa regulamin przyjęty uchwałą nr 467/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zarządu Województwa Małopolskiego: [Regulamin projektu "Pierwszy Dzwonek"].