Aktualności

Nabór wolontariuszy do projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne do podjęcia pracy wolontarystycznej w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społeczneji instytucji rynku pracy – pilotaż".

W ramach projektu, w okresie 01.05.2015 r. – 30.09.2015 r. wsparciem objętych zostanie 10 Rodzin wielodzietnych. Przeprowadzona zostanie diagnoza indywidualnych potrzeb każdego z członków rodziny, ustalone wsparcie w ramach projektu, z uwzględnieniem długofalowych, pozytywnych efektów zmian.

W ramach projektu zaplanowano udział wolontariuszy - którzy będą wspierali każdą z 10 Rodzin wielodzietnych w ustalony, wynikający z diagnozy sposób (np. korepetycje, udział w zajęciach i spotkaniach integrujących wewnątrzrodzinnych, wspólnych wyjazdach wszystkich Rodzin, spotkaniach plenerowych). Dodatkowo, Wolontariusze będą stanowili wsparcie dla Asystentów Rodzin, w realizacji projektu skupionego na scalaniu rodziny, budowaniu pozytywnych relacji wewnątrzrodzinnych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do siedziby Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13 pok. 104 od poniedziałku do piątku lub pod nr tel. (18) 444 36 23 lub 444 36 24.

Sprawami związanymi z wolontariatem zajmują się Paulina Lach i Renata Witecka.