Aktualności

SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY ORAZ SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA NAUCZYCIELI - LIMANOWA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu zorganizował oraz przeprowadził w dniu 20.02.2015 r. szkolenie wolontariuszy i ich opiekunów z Zespołu Szkół Samorządowych w Limanowej.

W spotkaniu na którym poruszone zostały prawne aspekty pracy woluntarystycznej - w związku z obowiązującą Ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – brali udział nauczyciele, pedagodzy oraz uczniowie szkoły zainteresowani działalnością wolontaryjną.

Szkolenie przeprowadziły koordynatorki  Lokalnego Centrum Wolontariatu działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Renata Witecka i Paulina Lach.