Aktualności

Szkolenie dla wolontariuszy

W dniu 4 października  2013r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu odbyło się szkolenie dla wolontariuszy pt. "Wolontariat w pierwszych krokach". Szkolenie poprowadziła Pani Inez Matelska- starszy specjalista pracy socjalnej i organizator społeczności lokalnej oraz pracownik socjalny Renata Witecka.

W szkoleniu wzięło udział 23 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu zainteresowanych wolontariatem.

Szkolenie obejmowało 5 modułów:

  1. Definicja wolontariatu, kto może zostać wolontariuszem, obszary wolontariatu
  2. Rodzaje wolontariatu
  3. Prawne aspekty angażowania wolontariusza
  4. Motywacja wolontariuszy
  5. Oferty wolontariatu

Szkolenie miało charakter  warsztatowy. Przyszli wolontariusze zapoznali się z ideą wolontariatu, który promuje aktywność, rozwija samodzielność i kreatywność, pobudzając do działania.