Aktualności

Wolontariat w MOPS – podpisanie umowy partnerskiej

Podpisanie umowy partnerskiej w dniu 26.06.2012r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży oraz Zespołem Świetlic Środowiskowych zapoczątkowało powstanie Centrum Wolontariatu.

Podpisy pod umową złożyli: dyrektor MOPS – Józef Markiewicz, prorektor PWSZ – doc. Marek Reichel, dyrektor ZSO Nr 1 – Aleksander Rybski, ks. Janusz Michalik – asystent KSM przy Parafii Św. Kazimierza, dyrektor ZŚŚ – Adam Musiał

Działający aktywnie od 2008r. wolontariat przy MOPS w Nowym Sączu zrzesza obecnie 90 wolontariuszy. Swój wolny czas poświęcają osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym matkom oraz dzieciom i młodzieży z rodzin objętych pomocą MOPS. Wolontariusze uczestniczą w zajęciach Zespołu Świetlic Środowiskowych, są angażowani przy organizacji imprez okolicznościowych ( festyny, wigilia ) oraz pomagają w grupach wsparcia działających w MOPS.

Koordynatorem wolontariatu jest zastępca dyrektora – Leszek Bajorek który omówił aspekty prawne i organizacyjne działającego wolontariatu a także perspektywy jego rozwoju w związku z podpisaną umową partnerską.

20120703

20120703

20120703

20120703

20120703

20120703

20120703

20120703