Aktualności

Reintegracja społeczna w ramach Projektu socjalnego "Pomocna dłoń II"

supmops

W dniu 04.01.2011 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu Dyrektor Józef Markiewicz zainaugurował zajęcia I grupy wsparcia w ramach Projektu socjalnego "Pomocna dłoń II". Projekt będzie realizowany zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Sądeckim Urzędem Pracy w ramach Partnerstwa na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy.

110124

Celem projektu socjalnego jest reintegracja społeczna długotrwale bezrobotnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Sądeckiego Urzędu Pracy. Uczestnikami projektu są mieszkańcy Nowego Sącza, którzy z różnych przyczyn od dłuższego czasu nie mogą podjąć zatrudnienia i są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Zajęcia będą odbywać się w 4 grupach 10 osobowych przez okres od stycznia do grudnia 2011 roku.

110124

Działania realizowane w trakcie projektu powinny przyczynić się do:
  • uruchomienia procesu aktywizacji społecznej klientów,
  • nauczenia się planowania własnego życia,
  • zaspokajania potrzeb własnym staraniem w szczególności poprzez możliwość osiągania własnych dochodów,
  • wykształcenia umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi,
  • odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
  • zdiagnozowania stanu zdrowia przez lekarza specjalistę i przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania stopnia niepełnosprawności lub świadczenia emerytalno-rentowego,
  • zdobycia podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem.

Projekt został opracowany i jest realizowany przez Koordynatorów MOPS ds. współpracy z SUP Grażynę Sikorską, Zbigniewa Sobelgę i Jolantę Zengel we współpracy z Koordynatorem SUP Anetą Olszewską.

Wsparcia psychologicznego udziela Teresa Staszak-Węglarz ze Stowarzyszenia STOPIL, a zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzi Aneta Olszewska z SUP. Klienci wymagający zdiagnozowania stanu zdrowia są kierowani do lekarza specjalisty Anny Sałapy. Uczestnicy projektu korzystają również z pomocy pracownika Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Jolanty Zengel oraz informatyka MOPS Jakuba Koprowskiego.

Projekt wpisuje się również w cele Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Nowego Sącza na lata 2008 - 2015 - zawarte w Uchwale Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008, a w szczególności w Cel Strategiczny - Redukowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego.