Aktualności

Ogłoszenie!

W imieniu Prezydenta Miasta oraz Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Sączu (powiat grodzki) zaprasza lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w następujących dziedzinach:

  • chorób wewnętrznych,
  • pediatrii, okulistyki,
  • neurologii,
  • neurologii dziecięcej,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • laryngologii

do składania ofert pracy w charakterze lekarza orzecznika - przewodniczącego składu orzekającego.

oraz psychologów posiadających tytuł psychologa klinicznego do składania ofert pracy w charakterze członka składu orzekającego.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o pilne nawiązanie kontaktu osobistego z Przewodniczącą Zespołu lub telefonicznie (nr telefonu 0-18 441-83-63).

Z naszej strony oferujemy wszelką pomoc i informację na temat warunków pracy, stosowania przepisów, standardów i kryteriów postępowania orzeczniczego.

Wierzymy, że ta informacja zachęci Państwa do podjęcia działań a nam pozwoli pozyskać nowych członków składu o specjalizacjach bardzo pożądanych w zespole orzeczniczym w naszym mieście.

Przewodnicząca Powiatowego
Zespołu ds Orzekania
o Niepełnosprawności
Aleksandra Bulzak