Aktualności

Dzień Wolontariusza w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

"Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu - swemu bliźniemu. Jest to bez mała prawo istnienia. Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał"

Jan Paweł II

W 1986r. Organizacja Narodów Zjednoczonych w dowód uznania dla wielu ochotników, którzy dobrowolnie niosą pomoc potrzebującym wyznaczyła dzień 5 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

W dniu 8 grudnia 2009 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zorganizował spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Na spotkanie zostali zaproszeni Wolontariusze współpracujący z Ośrodkiem oraz osoby zaangażowane w organizację wolontariatu.

Wolontariat

Wolontariat

Wolontariat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w szczególny sposób uhonorował i wyróżnił Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu Pana Aleksandra Rybskiego oraz nauczyciela - opiekuna wolontariuszy Pana Jana Kuropeska za podjęcie współpracy, godną postawę oraz trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. Przygotowano okolicznościowe statuetki i list gratulacyjny.

Wolontariat

Dla wszystkich aktywnych i bezinteresownie działających wolontariuszy przygotowano wyróżnienia - medale z logo wolontariatu z podziękowaniem "za dobroć serca".

Wolontariat

Wolontariusze, którzy współpracują z tut. Ośrodkiem świadczą pomoc wszędzie tam gdzie jest ona potrzebna. Zaangażowani są w pracę na rzecz osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, dzieci i instytucji współpracujących z MOPS. Wspomagają również pracowników socjalnych w organizacji imprez dla środowisk lokalnych tj. festyny, imprezy integracyjne, wigilia itp.

Wolontariat

O miłą atmosferę w czasie spotkania zadbał zespół Acoustic Band.

Wolontariat

Swoje przemyślenia w referacie "Wolontariat w służbie drugiemu człowiekowi" przedstawił Ksiądz Adam Kumorek.

Wolontariat

Koordynator wolontariatu Pan Leszek Bajorek podziękował wszystkim wolontariuszom za ich pracę, trud oraz za to, że niosą dobre słowo, uśmiech, poświęcają swój czas, wiedzę i umiejętności innym.

Życzył im wytrwałości i dalszych sukcesów w przyszłości.

Wolontariat

Dzięki hojności sponsorów spotkanie odbyło się z poczęstunkiem i drobnymi upominkami.

Dziękujemy wszystkim przybyłym wolontariuszom i gościom, że zechcieli tworzyć to wydarzenie razem z nami.

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania pragniemy złożyć sponsorom, którzy dzięki swej hojności uświetnili nasz Dzień Wolontariusza:
  • Urząd Miasta Nowego Sącza - Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
  • Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu
  • Firma Handlowa-Usługowa EL-TRONIC
  • Solarium Ergoline w Nowym Sączu
  • Coctail Bar w Nowym Sączu
  • Kebab al Hasir w Nowym Sączu
  • oraz sponsorowi, który chciał pozostać anonimowy.

Zespół koordynujący rozwój wolontariatu w MOPS dziękuje Zespołowi Administracji Budynków Nr 2 w Nowym Sączu za udostępnienie sali w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Kołłątaja 13 oraz wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zaangażowanym w organizację spotkania.