Aktualności

Dyplomy dla uczestników I Grupy wsparcia w ramach Projektu MOPS i SUP "Pomocna dłoń"

ABlandia

W dniu 4.11.2009 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów osobom, które uczestniczyły w zajęciach I Grupy wsparcia w ramach Projektu socjalnego "Pomocna Dłoń". Dyrektor Józef Markiewicz pogratulował uczestnikom projektu przede wszystkim odzyskania wiary we własne możliwości.

091106

Projekt został opracowany i jest realizowany od lipca 2009 roku do czerwca 2010 roku przez Koordynatorów MOPS ds. współpracy z SUP Grażynę Sikorską, Zbigniewa Sobelgę i Danutę Mordarską-Wolak. Celem projektu jest reintegracja społeczna czyli odbudowanie i podtrzymanie u długotrwale bezrobotnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Sądeckiego Urzędu Pracy umiejętności pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania i pracy. Uczestnikami projektu są mieszkańcy Nowego Sącza, którzy z różnych przyczyn od dłuższego czasu nie mogą podjąć zatrudnienia.

091106

W ramach projektu Nasi klienci uczestniczyli w warsztatach:
  • odbudowania i podtrzymania kompetencji społecznych - prowadzonych przez Psychologa WUP Magdalenę Aleksander,
  • uruchamiania procesu aktywizacji zawodowej - prowadzonych przez Doradcę zawodowego SUP Anetę Borek,
  • umożliwiających zapoznanie się z uprawnieniami przysługującymi osobom niepełnosprawnym - prowadzonych przez Pracownika Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Jolantę Zengel,
  • umożliwiających poznanie obsługi komputera od podstaw - prowadzonych przez Informatyka MOPS Jakuba Koprowskiego.

091106

Uczestnicy projektu podkreślali w swoich wypowiedziach, że udział w zajęciach Grupy wsparcia zmobilizował Ich do wyjścia z domu i spotkania się z osobami o podobnych problemach. Odbudowali również swoje umiejętności komunikacyjne, nabyli umiejętności pracy w grupie, samodzielnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz podstaw obsługi komputera. W trakcie zajęć uczono Ich również planowania własnego życia, zaspokajania potrzeb własnym staraniem - w szczególności poprzez możliwość osiągania własnych dochodów oraz umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

091106

Wspólne działania osób zaangażowanych w realizację projektu przyczyniły się do uruchomienia procesu aktywizacji społecznej osób długotrwale bezrobotnych oraz podniesienia poziomu samooceny. A dzięki własnej aktywności mają szanse stopniowego powrotu na rynek pracy. W zależności od indywidualnych umiejętności i predyspozycji mogą być kierowane na warsztaty reintegracji zawodowej, do prac społecznie użytecznych, do robót publicznych lub do pracy na otwartym rynku pracy.

091106

Dyrektor Józef Markiewicz zapewnił również naszych klientów, że Koordynatorzy MOPS oraz Pracownicy socjalni w ramach realizowanej w środowisku pracy socjalnej zapewnią Im dalsze wsparcie w rozwiązywaniu Ich problemów rodzinnych, zawodowych, zdrowotnych, mieszkaniowych i finansowych.