Aktualności

Informacja o realizacji programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

W dniu 21 maja 2009r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu otrzymał dotację celową na realizację projektu pt. "Poznaj swoje prawa i możliwości".

W ramach projektu w okresie od 17 sierpnia 2009r. do 15.12.2009r. będzie realizowane nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, rodzinne. Poradnictwo skierowane jest między innymi do rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne placówki, do rodzin naturalnych oraz pracowników socjalnych.

Zakres poradnictwa prawnego: prawo rodzinne i opiekuńcze w szczególności : alimentacja, rozwód, separacja, kuratela, opieka zastępcza, itp., zabezpieczenie społeczne w szczególności: zasiłki, emerytury, renty, dodatki, ochrona macierzyństwa itp., ochrona praw lokatorów, w szczególności eksmisja, lokal zastępczy i socjalny, itp., pomoc w formułowaniu wniosków, pozwów oraz umów, informowanie o uprawnieniach i obowiązkach wynikających z prawa rodzinnego, pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z niepełnosprawności, w szczególności: uzyskanie orzeczenia, uprawnienia osób niepełnosprawnych oraz z tyt. śmierci członka rodziny, np. zasiłki pogrzebowe, renty rodzinne, dodatki do rent itp.,

Zakres poradnictwa psychologicznego: pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych, w rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnienia, ze zmiany środowiska opiekuńczego, pomoc w rozwiązywaniu problemów dot. zaburzeń emocjonalnych w tym w okresie adolescencji, konfliktów rówieśniczych, psychoedukacja.

Zakres poradnictwa rodzinnego: wzmocnienie umiejętności rodzicielskich, rozładowywanie napięć i konfliktów wewnątrz rodziny, w tym mediacja rodzinna, itp.

Poradnictwo udzielane będzie bezpośrednio w biurze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Żywiecka 13 oraz drogą mailową: e-mail: pomocrodzinna@gmail.com w następujących terminach:

Poradnictwo prawne: piątek w godz. 15 -19 Poradnictwo psychologiczne : poniedziałek w godz.16-19, czwartek w godz. 15-19, Poradnictwo rodzinne: poniedziałek w godz. 16-19

Zapisy dla osób zainteresowanych poradnictwem odbywać się będą w formie zgłoszeń telefonicznych ( tel. 0-18 444-36-24 w. 33 lub 42), osobiście ( pok. Nr 205 i 213 IIp.) oraz drogą mailową. Poradnictwo będzie udzielane wg. kolejności zgłoszeń.

gpwd

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z poradnictwa.