Informacja


Aktualności

Wolontariat w MOPS – podpisanie umowy partnerskiej

2017.03.30

Lokalne Centrum Wolontariatu działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu poszerzyło działalność o współpracę z Jezuickim Duszpasterstwem Akademickim „Strych”.

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

2017.02.16

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Nowym Sączu dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Kolejna rekrutacja

2017.01.05

Rekrutacja w roku 2017 do projektu konkursowego Miasta Nowego Sącza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączunpn. „WŁĄCZ SIĘ SPOŁECZNIE! AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW MIASTA NOWEGO SĄCZA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja

Projekt konkursowy został wybrany jako promocja dobrych praktyk

2016.12.30

Projekt konkursowy pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Zespół ds. Projektów i Promocji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został wybrany jako promocja dobrych praktyk w wykorzystywaniu funduszy europejskich ne terenie województwa małopolskiego.

Poradnik Seniora - do pobrania

2016.11.26

Poradnik opracowany w ramach Programu pn. „Nowosadecki system wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji” realizowanego przez Miasto Nowy Sacz/Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Nowym Saczu, współfinansowanego przez Wojewode Małopolskiego

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracowników instytucji wchodzących w skład Grup Roboczych.

2016.11.03

W dniach 20 – 22 października 2016r. odbyło się wyjazdowe szkolenie przeznaczone dla specjalistów zaangażowanych w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kampania informacyjno – edukacyjna "Przerwij przemoc w rodzinie"

2016.10.14

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zainicjował na terenie miasta Nowego Sącza kampanię informacyjno-edukacyjną dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie

Informacja

2016.09.14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu we współpracy z Sądeckim Urzędem Pracy zrealizował w roku 2016 Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Pożegnanie wakacji – wizyta w stadninie koni

2016.09.13

Wolontariusze zrzeszeni w Lokalnym Centrum Wolontariatu ( LCW ) działającym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zorganizowali w dniu 30.08.2016r. spotkanie integracyjne rodzin i dzieci korzystających z pomocy tut. Ośrodka.

Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017.

2016.08.31

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sącz informuje, że od 01.09.2016 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2016/2017.

Wnioski przyjmowane są w pokoju 216 w godz. poniedziałek: 8.00 do 16.00; od wtorku do piątku w godz. 7.00 do 15.00.

Wnioski o wydanie zaświadczeń o pobranych świadczeniach rodzinnych oraz oświadczenia/zaświadczenia o kontynuacji nauki w roku szkolnym 2016/2017 (do wypłaty dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017) można składać w pokoju nr 8 na parterze (informacja).

Stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017.

2016.08.19

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sącz informuje, że od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r. (do 15.10.2016 r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych) przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017.

Karta Dużej Rodziny - partnerstwo

2016.07.28

Na podstronie Karty Dużej Rodziny dodane zostały informacje na temat partnerstwa.

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w roku 2016

2016.07.15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu we współpracy z Sądeckim Urzędem Pracy rozpoczynają realizację Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w roku 2016.

Celem Programu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej dla których ustalono III profil pomocy, poprzez kształtowanie ich aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym

Dzięki 500+

2016.07.11

Założenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Teraz, gdy zaczynają się wakacje, wiele rodzin – może po raz pierwszy – przekona się, czym jest wspólny rodzinny wypoczynek.

Zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawiają kilka historii o tym, jak bardzo pomocne okazują się środki z programu.

XII DzieńRodzicielstwa Zastępczego - fotorelacja

2016.06.06

28 maja 2016r. w Sądeckim Parku Etnograficznym oraz Miasteczku Galicyjskim odbył się XII Dzień Rodzicielstwa. Piknik rodzinny był podsumowaniem trwającego od 25 maja br. Tygodnia Radosnego Rodzicielstwa Zastępczego. Organizatorami imprezy jak co roku był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin oraz Urząd Miasta Nowego Sącza.Współorganizatorem było Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”.

Informacja

2016.05.24

Na stronie BIP ukazała się informacja o wynikach wyboru na stanowisko Informatyk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Ważne dla osób ubiegających się o 500+

2016.05.13

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że począwszy od 17-05-2016 przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ będzie odbywać się w pokoju 204 w godzinach pracy Ośrodka:

w poniedziałki w godz. 8.00 do 16.00

od wtorku do piątku w godz. 7.00 do 15.00

Ważne dla osób ubiegających się o 500+

2016.04.28

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Nowym Sączu uprzejmie informuje że punkt przyjęć wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ przy Nawojowskiej 17a (dawny budynek San-Epid) – będzie funkcjonował do dnia 06-05-2016

Ważne dla osób ubiegających się o 500+

2016.04.15

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Nowym Sączu uprzejmie informuje że punkt przyjęć wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ w

  • w Szkole Podstawowej Nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Nadbrzeżna 77
  • w Szkole Podstawowej Nr 21 im. Świętego Jana Pawła II ul. Rokitniańczyków 26

będzie funkcjonował do dnia 20-04-2016.

Ważne dla osób ubiegających się o 500+

2016.04.08

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Nowym Sączu uprzejmie informuje że punkt przyjęć wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2 im. Orląt Lwowskich ul. Bora Komorowskiego 7 będzie funkcjonował do dnia 13-04-2016.

Nowosądecki system wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji

2016.04.04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w 2016r. otrzymał dotację od Wojewody Małopolskiego na realizację Programu pn. „Nowosądecki system wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji”.

Dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej – spotkanie informacyjne – 01.04.2016 r.

2016.03.31

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zaprasza osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej na spotkanie informacyjne w sprawie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 01.04.2016 r. o godzinie 15:00 i 15:30 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13 (przyziemie budynku, wejście od strony parkingu).

Ważne dla osób ubiegających się o 500+

2016.03.25

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze sposobem wypełnienia wniosku o świadczenie wychowawcze 500+

Informujemy, że przy składaniu wniosku o Świadczenie Wychowawcze 500+ nie są wymagane skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci.

Informacje odnośnie Świadczenia 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

2016.03.23
W dziale Piecza zastępcza dodaliśmy informację na temat Świadczenia 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Informacja o wyniku naborów na wolne stanowiska urzędnicze

2016.03.22
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (10 etatów)

Poszerzone informacje odnośnie Świadczenia Wychowawczego 500+

2016.03.11
W dziale Świadczenia rodzinne dodaliśmy poszerzone informację na temat Świadczenia Wychowawczego 500+ a także wniosek wraz z załącznikami do pobrania.

Pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

2016.02.29
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, iż w dniu 16.03.2016r. (środa) o godzinie 16.00 w siedzibie MOPS Nowy Sącz, ul. Żywiecka 13, odbędzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Święty Mikołaj z pomocnikami z Mariposa i MOPS po raz drugi dali uśmiech i radość dzieciom!

2016.01.15

Marzenia naprawdę się spełniają! Św. Mikołaj odpowiedział na listy dzieci, które z całych serduszek wierzyły, że ich marzenia się spełnią. To co wydarzyło się w poniedziałek 21 grudnia 2015r. W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu pokazuje, że Św. Mikołaj jest i ma się dobrze.Co więcej, będzie istniał tak długo jak długo ludzkie serca będą wypełnione miłością. .

Akcja "Mikołaje na motorach"

2015.12.23

Św. Mikołaj choć zapracowany nie mógł zapomnieć o naszych dzieciach. I nie zapomniał! W minioną niedzielę tj. 06.12.2015r. Św. Mikołaj dał odpocząć swoim reniferom i zamienił sanki na… prawdziwy motor.

Dzień wolontariusza

2015.12.09

W dniu 04.12.2015 z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Instytucie Kultury Fizycznej odbyło się spotkanie Lokalnego Centrum Wolontariatu działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Obecnie w Centrum Wolontariatu aktywnie działa 30- stu Wolontariuszy.

Jeśli zechcesz i Ty możesz zostać Mikołajem!

2015.12.02

„Najbardziej potrzebujące dzieci z Nowego Sącza napisały listy do św. Mikołaja z całych serduszek wierząc, że ich marzenia się spełnią… i czekają na TWÓJ GEST.

Małopolska Gala Wolontariatu

2015.11.30

30 listopada 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo- Konferencyjnym EXPO Kraków odbyła się Małopolska Gala Wolontariatu. Lokalne Centrum Wolontariatu działające przy MOPS w Nowym Sączu było reprezentowane przez Paulinę Lach i Renatę Witecką- koordynatorki wolontariatu./p>

„Dlaczego warto zostać wolontariuszem” – szkolenie

2015.11.26

„Dlaczego warto zostać wolontariuszem” – pod taka nazwą w dniu 6.11.2015 r. odbyło się szkolenie dla wolontariuszy- uczniów I LO w Nowym Sączu, którzy współpracują z tut. Centrum Wolontariatu. Szkolenie miało charakter warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogli wykorzystać swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie. Wolontariusze zapoznali się z działalnością LCW, terminologią wolontariatu, motywacją wolontariuszy, rodzajami wolontariatu oraz prawnymi aspektami działalności wolontarystycznej.

Szkolenie poprowadziły koordynatorki wolontariatu- Paulina Lach i Renata Witecka.

Targi Senioralne - relacja

2015.10.06
Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu miał przyjemność gościć mieszkańców, jak i inne zainteresowane osoby na Targach Senioralnych połączonych z częścią konferencyjną

Bądź aktywny – zostań Wolontariuszem!

2015.10.06
Lokalne Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu serdecznie zaprasza osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami. Wolontariat skierowany jest do osób, które lubią pomagać, chcą aktywnie spędzać czas wolny, poznawać nowych ludzi i poszerzać swoje doświadczenia. Wolontariat jest oryginalnym i wartościowym sposobem na życie.

Targi Senioralne

2015.09.24
Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu serdecznie zaprasza mieszkańców na Targi Senioralne połączone z częścią konferencyjną

Zmiana kryterium dochodowego do 1 października 2015

2015.09.16

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dniem 1 października 2015 roku ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniających do świadczeń pomocy społecznej .

Zgodnie z nowymi przepisami kryterium dochodowe

  • dla osoby samotnie gospodarującej wyniesie: 634 zł (wzrost o 92 zł),
  • dla osoby w rodzinie wyniesie: 514 zł (wzrost o 58 zł).

Ogłoszenie.

2015.09.02

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poszukuje rodzin, które podjęłyby się pełnienia funkcji rodziny wspierającej

Zakres obowiązków rodziny wspierającej dotyczy pomocy rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze w:

  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Z rodziną wspierającą Prezydent Miasta zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Szczegółowych informacji udziela Pani Urszula Tryszczyło i Anna Migacz tel. : 18 444 36 23

Stypendia szkolne na rok szkolny 2015/2016.

2015.08.21
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sącz informuje, że od 01.09.2015 r. do 15.09.2015 r. (do 15.10.2015 r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych) przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016.

OGŁOSZENIE

2015.08.19
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, że od dnia 01.09.2015 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2015/2016. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego przyjmowane są w pok. Nr 216 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.00 do 15.00.

Projekt "Pierwszy dzwonek"

2015.08.17

INFORMACJA DOTYCZY OSÓB/RODZIN, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

Od dnia 17.08.2015r. do dnia 25.09.2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13 rozpoczyna przyjmowanie dokumentacji (oryginałów faktur, rachunków, faktur rachunków PROFORMA) celem wypłaty wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek".

OGŁOSZENIE

2015.07.20
Informujemy, iż w ramach projektu „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza” zostały uruchomione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Żywieckiej 13 - dwa stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

KOMUNIKAT

2015.07.20
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, że od dnia 01.08.2015 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są w pok. Nr 3 (pater) w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.00 do 15.00.

XI Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pn. "Majowy piknik rodzinny".

2015.06.16
30 maja 2015 r. w Sądeckim Parku Etnograficznym oraz Miasteczku Galicyjskim odbył się XI Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pn. "Majowy piknik rodzinny". Piknik był podsumowaniem trwającego od 23 maja br. Tygodnia Radosnego Rodzicielstwa Zastępczego. Organizatorami imprezy jak co roku był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin oraz Urząd Miasta Nowego Sącza. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem".

"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"

2015.06.15
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu rozpoczął II etap pilotażowego projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" realizowanegow ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt "Pierwszy Dzwonek" - materialne wsparcie dla uczniów

2015.04.30
Prezydent Miasta Nowego Sącza informuje o możliwości udzielenia wsparcia z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu "Pierwszy Dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych, posiadających 3 lub więcej dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej (począwszy od klasy pierwszej), gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej..

Nabór wolontariuszy do projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"

2015.04.27
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne do podjęcia pracy wolontarystycznej w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż".

"Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż"

2015.04.17
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu O G Ł A S Z A N A B Ó R 10 rodzin wielodzietnych "Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż" II etap współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY ORAZ SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA NAUCZYCIELI - LIMANOWA

2015.03.02
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu zorganizował oraz przeprowadził w dniu 20.02.2015 r. szkolenie wolontariuszy i ich opiekunów z Zespołu Szkół Samorządowych w Limanowej.

"Sądecka Pomocna Dłoń IV" – kolejny wspólny projekt MOPS i SUP

2015.02.02
Specjaliści pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu opracowali kolejny Projekt socjalny -"Sądecka Pomocna Dłoń IV" – dla osób długotrwale bezrobotnych, mających problemy zdrowotne i w związku z tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to już 6 Projekt realizowany wspólnie z Sądeckim Urzędem Pracy. W ramach Projektu zostały zaplanowane działania reintegracji społecznej w 4 grupach wsparcia.
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007